Pedodoncja

Leczenie hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej

Dr n. med. Anna Jarząbek

Dr n. med. Magdalena Gońda-Domin

Dr n. med. Ilona Wieczkowska

Dr n. med. Karolina Węsierska

Zakład Stomatologii Dziecięcej PUM

Adres do korespondencji: Dr n. med. Anna Jarząbek, Zakład Stomatologi Dziecięcej PUM, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

W poprzednim numerze „Medical Tribune Stomatologia” (MTS 2016;12:19-26) opisywaliśmy etiologię powstawania hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej (MIH) oraz omawialiśmy, jak wygląda jej postać kliniczna. W tym artykule opisany zostanie proces leczenia i trudności, jakie mogą spotkać lekarza dentystę, który zajmie się tym problemem.

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (Molar-Incisor Hypomineralisation, MIH) to zaburzenie rozwojowe szkliwa spowodowane przez różne czynniki, które działają w okresie rozwoju zęba i zaburzają proces jego mineralizacji. Kompleksowe podejście do tej choroby obejmuje:

  • ocenę stopnia jej ryzyka,
  • wczesną diagnozę,
  • remineralizację i zmniejszenie wrażliwości zębiny,
  • zapobieganie próchnicy i posterupcyjnemu odłamywaniu szkliwa,
  • odbudowę tkanek twardych, ewentualne ekstrakcje,
  • utrzymanie efektów poprzez profilaktykę.


Leczenie MIH jest długoczasowe, wieloetapowe i niestety trudne. Ocenę ryzyka wystąpienia choroby na podstawie wywiadu z rodzicami i ogólnego stanu zdrowia można przeprowadzić już u trzy-, czteroletnich dzieci. Trzeba pamiętać, że obecność HSPM (hipomineralizacji drugich trzonowców mlecznych) znacznie podwyższa ryzyko wystąpienia MIH.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postępowanie terapeutyczne

1. W celu wzmocnienia procesu remineralizacji, zapobiegania próchnicy i zmniejszenia wrażliwości zębiny w piśmiennictwie zaleca się następujące preparaty i zabiegi:

Podsumowanie

Dziecko dotknięte hipomineralizacją trzonowcowo-siekaczową musi być objęte długoterminowym, interdyscyplinarnym leczeniem stomatologicznym. Mimo wielu trudności, z wykorzystaniem najnowszych metod i materiałów można [...]
Do góry