Badania własne

Jak odnieść sukces na rynku

Paulina Klim¹
Natalia Macek¹

Mateusz Wójcik¹

Ewelina Kopczyńska¹

Ewelina Partyka¹

Dr n. med. Katarzyna Mocny-Pachońska²

¹ Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją SUM, opiekun koła: dr n. med. Katarzyna Mocny-Pachońska
² Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją SUM, kierownik katedry: prof. dr hab. Marta Tanasiewicz

Adres do korespondencji: Dr n. med. Katarzyna Mocny-Pachońska, Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją SUM, pl. Akademicki 17, 41-900 Bytom

W dobie uwolnienia rynku usług stomatologicznych marketing zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę. Stąd pomysł przeprowadzenia badań opinii pacjentów praktyk dentystycznych. Ich wyniki mogą pomóc lekarzom zorientować się w preferencjach pacjentów, zarówno tych młodych, jak i starszych.


Marketing w ochronie zdrowia to dostarczanie odpowiednich świadczeń zdrowotnych odpowiednim pacjentom po odpowiedniej cenie, we właściwym czasie i miejscu oraz przy użyciu zgodnych z etyką lekarską środków promocji.

Kodeks Etyki Lekarskiej w art. 63 określa, że lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione. Ponadto nie powinien wyrażać zgody na używanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych. Kolejnym dokumentem dotyczącym reklamowania usług zdrowotnych jest uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych.[1]

Działania marketingowe mogą być kierowane do potencjalnych pacjentów poprzez media m.in. w postaci: bannerów zamieszczonych w internecie na stronie gabinetu czy też komunikatów w radiu.[2] Bardzo skuteczną metodą rozpowszechnienia informacji o lekarzu oraz o placówce, w której dany lekarz pracuje, jest tzw. marketing szeptany.[3] Jako lekarze możemy w pewien sposób na niego wpływać. Prezentowane dalej wyniki badań mogą podsuwać lekarzom pomysły na to, co jeszcze ulepszyć w swojej praktyce stomatologicznej.

Materiał i metody

Badania zostały przeprowadzone wśród 280 osób. Autorzy porównali jednak tylko dwie grupy wiekowe: 18-25 lat i powyżej 60. r.ż., w sumie 151 osób. Kobiety stanowiły 58 proc., a mężczyźni 42 proc. badanych. Przygotowany formularz zawierał 20 pytań dotyczących preferencji pacjenta przy wyborze placówki, w której zamierza korzystać ze świadczeń stomatologicznych. Integralną częścią kwestionariusza były zdjęcia przedstawiające kolorystykę gabinetu oraz fartuchów lekarskich z podziałem na odcień zimny, ciepły i neutralny. Wykorzystane ankiety jednokrotnego wyboru były wypełniane przez respondentów drogą tradycyjną i elektroniczną. Zebrane dane poddano analizie statystycznej, na bazie której zostały wyciągnięte wnioski, przedstawione poniżej.

WYNIKI BADAŃ

Cennik, parking i wnętrze

Spośród wszystkich ankietowanych 14 proc. korzysta wyłącznie z usług refundowanych przez NFZ, wizyty w prywatnych gabinetach wybiera 33 proc. pacjentów, pozostałe 53 proc. korzysta z obu form świadczenia usług. Osoby młode chętniej wybierają usług...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Materiał i metody

Badania zostały przeprowadzone wśród 280 osób. Autorzy porównali jednak tylko dwie grupy wiekowe: 18-25 lat i powyżej 60. r.ż., w sumie [...]

Podsumowanie

Z naszych badań, a także z dostępnej literatury wynika, że istnieje konieczność wielowymiarowego podejścia do pacjentów, których wymagania i preferencje zmieniają [...]

Do góry