Kongres stomatologiczny

Ważny cały narząd żucia

O korzyściach ze zrozumienia problematyki okluzji i wdrożenia kompleksowego leczenia stomatologicznego z lek. dent. Dorotą Stankowską, wykładowcą VI Kongresu Akademii po Dyplomie, rozmawia Iwona Dudzik.

VI Kongres Akademii po Dyplomie „Stomatologia” odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku w Sangate Airport Hotel (dawniej Gromada Warszawa Lotnisko)  ul. 17 Stycznia 32, Warszawa

Zapraszamy!

Więcej szczegółów na podyplomie.pl


MTS: Coraz więcej stomatologów wprowadza w swoich gabinetach leczenie oparte na koncepcie kompleksowej stomatologii. Na czym on polega?

Lek. Dorota Stankowska: Kompleksowa stomatologia polega na leczeniu nie tylko samych zębów, lecz całego układu narządu żucia, czyli zębów, mięśni żucia i stawów skroniowo-żuchwowych. Naczelną zasadą tego konceptu jest to, aby u pacjentów szukać nie tylko objawów, lecz przede wszystkim przyczyn chorób zębów. Często leżą one w nieprawidłowym ułożeniu kłykcia w stawie skroniowo-żuchwowym i w napiętych mięśniach żucia, co jest spowodowane nieprawidłowym ustawieniem zębów. W kompleksowym podejściu powinniśmy patrzeć na cały narząd żucia i wzajemny wpływ wszystkich jego elementów.

Nie zależy nam na tym, aby pacjent ciągle do nas przychodził i coś leczył. Mamy go wyleczyć tak, aby ograniczyć możliwość wystąpienia choroby zębów w przyszłości. Tak o niego dbać, aby zachował swoje zęby do końca życia.


MTS: Czy w polskich gabinetach to popularna filozofia?


D.S.:
Gabinety, w których taka filozofia obowiązuje, stanowią mniejszość. To głównie polscy lekarze, którzy śledzą trendy, chcą się rozwijać i widzą sens pełnej opieki nad pacjentem. Wielu z nich ukończyło kursy poświęcone tej problematyce.

Do góry