Medycyna estetyczna

Ładny uśmiech to nie tylko zęby

Lek. dent. Aleksandra Samborska

wykładowca w YOUVENA Aesthetic Medicine Educational Center

Adres do korespondencji: Aleksandra Samborska, a.samborska@youvena.com

Czy nie spotkali się państwo w swojej praktyce z uczuciem niedosytu w sytuacji, gdy oddaliście piękną pracę protetyczną lub skończyliście estetyczną odbudowę zęba, a pacjent, spojrzawszy w lusterko, po chwili mówi: „No ładnie, ale myślałem, że w całości będzie to lepiej wyglądało”? I to nie z powodu mankamentów technicznych naszej pracy. Dla mnie współczesna stomatologia estetyczna i estetyczny uśmiech to nie tylko zęby, lecz wszystko to, co je otacza: to piękna, harmonijna twarz z zadbaną cerą i przywróconymi proporcjami oraz błysk zadowolenia w oku pacjenta, gdy dobrze czuje się w swojej skórze, co korzystnie wpływa na jego stan psychiczny.[1,5,11,12]. Jest to szczególnie ważne dla osób, które ze względów zawodowych często kontaktują się z innymi.

Harmonia i kompozycja

Estetyka (po grecku – dotyczący poznania zmysłowego, ale też wrażliwy) to dziedzina filozofii zajmująca się pięknem i wartościami estetycznymi. W pojęciu potocznym to nic innego jak piękno i piękny wygląd. Nie jest to jednak wartość stała. Podlega zmianom zgodnie z modą i upodobaniami danej populacji. Wpływ na nią mają również religia i obyczaje kulturowe danego kraju. Z pojęciem estetyki ściśle związane są również terminy harmonia i kompozycja. Harmonia (concordia) to w mitologii greckiej i rzymskiej uosobienie ładu i symetrii. Kompozycja zaś to układ elementów zestawionych w taki sposób, by tworzyły harmonijną całość. Głównym celem kompozycji jest osiągnięcie zamierzonego efektu poprzez umiejętne dobranie kształtów, proporcji, kolorów, faktur i położenia przedstawianych elementów, czasem na drodze porządkowania podobnych do siebie składników, a kiedy indziej poprzez zestawianie ich na zasadzie kontrastu.

Mimo że twarz jest indywidualną cechą każdego człowieka, w stomatologii nadal obowiązuje klasyczny podział uwzględniający jej trzy równe odcinki, między którymi powinna być zachowana równowaga. Przystępując do korekty, należy dokonać analizy pod k...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Harmonia i kompozycja

Estetyka (po grecku – dotyczący poznania zmysłowego, ale też wrażliwy) to dziedzina filozofii zajmująca się pięknem i wartościami estetycznymi. W pojęciu [...]

Inwestycja w zdrowie

W ostatnich czasach powstaje coraz większe zapotrzebowanie na stomatologię estetyczną.[7,8] Ogólnie rozumiane poprawianie wyglądu fizycznego, w tym także wyglądu zębów, w [...]

Cztery fazy postępowania w stomatologii estetycznej

Postępowanie lecznicze rozpoczyna się zawsze od fazy wstępnej, a następnie higienizacyjnej, kiedy ma miejsce nawiązanie ścisłej współpracy na linii lekarz – [...]

Podsumowanie

Stomatologia estetyczna jest zarówno prewencyjna, jak i korekcyjna. Nie można więc zapominać o tym, że kierunkiem priorytetowym, warunkującym sukces stomatologicznego leczenia [...]

Do góry