Endodoncja

Usuwanie złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych metodą na zmodyfikowaną igłę

Lek. dent. Alicja Dziedzicka

członek PTE, prywatna praktyka stomatologiczna w Warszawie

Adres do korespondencji: Alicja Dziedzicka, e-mail: alicja.dziedzicka@mikroendodoncja.pl

W praktyce endodonty zdarza się, że aby usunąć złamane narzędzie z kanału korzeniowego, niezbędny jest instrument umożliwiający silne uchwycenie złamanego fragmentu. Można do tego wykorzystać grubą igłę iniekcyjną (metoda na igłę). Po uwolnieniu minimum 1,5-mm fragmentu dokoronowego złamanego narzędzia nakładamy na niego tępo obciętą igłę iniekcyjną zawierającą w środku klej. Po związaniu kleju wyciągamy z kanału igłę z przyklejonym do niej złamanym narzędziem. Modyfikacja tej metody polega na wycięciu w igle okienka o długości 5 mm. Polepsza to widoczność odseparowanego narzędzia oraz umożliwia wprowadzenie przez wycięte okienko dodatkowego pilnika w celu silnego zaklinowania odłamanego fragmentu. Zamiast samemu modyfikować igłę iniekcyjną, można zastosować przeznaczony do tego celu instrument – mikrodźwignię endodontyczną (ryc. 1).

W przedstawionych poniżej trzech przypadkach klinicznych uznano, że usunięcie złamanego narzędzia z kanału korzeniowego jest niezbędne w celu wykonania prawidłowego leczenia kanałowego. Zabiegi przeprowadzano w powiększeniu z użyciem mikroskopu op...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 1

Pacjentka, lat 46, skierowana na leczenie kanałowe zęba 36 pod mikroskopem z powodu złamania narzędzia w kanale mezjalno-językowym (ryc. 3a). Wywiad [...]

Przypadek 2

Pacjentka, lat 32, ogólnie zdrowa, skierowana na powtórne leczenie kanałowe zęba 37 pod mikroskopem. W kanale dystalnym tkwiło złamane narzędzie wystające [...]

Przypadek 3

Pacjent, lat 37, ogólnie zdrowy, skierowany na leczenie kanałowe zęba 26 pod mikroskopem. Według lekarza kierującego w kanale policzkowym dalszym pozostawał [...]

Podsumowanie

Zaprezentowana powyżej metoda na zmodyfikowaną igłę nie wymaga szerokiego opracowywania dostępu do pozostawionego w kanale narzędzia, dzięki czemu oszczędzamy tkanki twarde [...]

Do góry