Ale zgryz

Zgoda objaśniona, czyli cienka granica

Dr n. med. Andrzej Baszkowski

Komisja Stomatologiczna NRL

Prawne aspekty praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych bywają dla niezorientowanych lekarzy zaskakujące.

Wszystko, czym zajmują się lekarz i lekarz dentysta, co do zasady jest bezprawne. Dopiero działanie w granicach dozwolonej prawem ingerencji w cudzy organizm przez osobę do tego uprawnioną, na mocy przepisu ustawowego, uchyla bezprawność działania.

Nawet przy postępowaniu zgodnym z obecną wiedzą medyczną i przy zachowaniu należytej staranności nie da się wykluczyć ryzyka powstania szkody. Zasadniczo pacjent poinformowany o istniejącym ryzyku, wyrażając zgodę na zabieg, przyjmuje je na siebie.

Do góry