Bulk filling – technika wypełnień ubytków w odcinku bocznym

Lek. dent. Dawid Hodur1

Lek. dent. Katarzyna Falfasińska1

Lek. dent. Monika Tysiąc-Miśta2

1Praktyka stomatologiczna Joanna Jagieło-Nikiel, Sosnowiec

2SUM, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego

Adres do korespondencji: Lek. dent. Monika Tysiąc-Miśta, Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego, pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze

Wypełnienia na bazie żywic kompozytowych są powszechnie stosowane w stomatologii i skutecznie eliminują z rynku amalgamatowe. Powodem tego są: chęć posiadania przez pacjentów naturalnie wyglądających uzupełnień, mniejsza ingerencja w tkanki zęba, a także coraz lepsze właściwości fizyczne kompozytów, prowadzące do zwiększenia ich wytrzymałości i trwałości.[1]

Wysoce estetyczne materiały, dostępne w szerokiej gamie odcieni, różnym stopniu przezierności i braku przezierności wymagają zwykle użycia techniki warstwowej. Nie zaleca się wówczas utwardzania jednorazowo warstwy grubszej niż 1,5-2 mm materiału. Przy ciemniejszych odcieniach konieczne jest umieszczanie w ubytku wielu cienkich porcji materiału z jednoczesnym wydłużeniem czasu naświetlania.[2] Według wielu klinicystów w odcinku bocznym uzębienia jest to żmudne, czasochłonne i efekt nie zawsze przewidywalny.[1] Dodatkowo omawiana technika zwiększa ryzyko uwięźnięcia powietrza pomiędzy poszczególnymi warstwami.[3] W związku z tym opracowano nową grupę materiałów – kompozyty typu bulk fill.


Polimery tej grupy wprowadzono niedawno, jednak wykorzystuje się je powszechnie w leczeniu zachowawczym i odtwórczym zębów. Owe kompozyty można nanosić porcjami grubości 4-5 mm, przy krótkim czasie polimeryzacji (10-20 sekund), używając lampy polimeryzacyjnej o dostatecznie wysokiej mocy (z reguły > 800-1000 mW/cm2).[4,5] Jedną z głównych ich zalet jest również lepsza adaptacja brzeżna pierwszej warstwy kompozytu, co zapobiega powstawaniu pustych przestrzeni na granicy wypełnienia.[6]

Materiały te można podzielić na:

  • płynne kompozyty typu bulk fill o niskiej lepkości,
  • kompozyty typu bulk fill o normalnej lub dużej lepkości, cechujące się wysoką wytrzymałością i plastycznością.


Wśród płynnych polimerów wyróżniamy np. SDR – Smart Dentin Replacement, x-tra base, Venus Bulk Fill, Filtek Bulk Fill, Beautifil-Bulk Flowable. Natomiast do kompozytów o dużej lepkości zaliczamy: Tetric EvoCeram Bulk Fill, QuiXfil, x-tra fil, SonicFill, Beautifil-Bulk Restorative, everX Posterior. Ostatnie materiały zawierają małe fragmenty włókna szklanego zamiast cząsteczek wypełniacza.[5,7].

Zastosowanie polimerów o niskiej i wysokiej lepkości

Zastosowanie wyżej wymienionych materiałów w zależności od wskazań producentów jest bardzo szerokie. Stosuje się je jako materiały: podkładowe typu liner lub base, do pokrywania szczelin i bruzd, do wypełnień zarówno niewielkich ubytków w obrębie szkliwa, szkliwa i zębiny, jak i ubytków klasy I, II, III oraz V. Kompozyty bulk fill mogą być pomocne w przypadku blokowania podcieni, napraw wypełnień polimerowych, uzupełnień akrylowych i kompozytowych oraz odbudowy części koronowej zęba.[7]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zastosowanie polimerów o niskiej i wysokiej lepkości

Zastosowanie wyżej wymienionych materiałów w zależności od wskazań producentów jest bardzo szerokie. Stosuje się je jako materiały: podkładowe typu liner lub [...]

Zalety i wady polimerów o różnej lepkości

Do zalet materiałów typu bulk fill o małej lepkości zaliczamy:

Skurcz polimeryzacyjny

Z klinicznego punktu widzenia powinno się dążyć do uzyskania jak najmniejszego skurczu polimeryzacyjnego oraz napięć skurczowych. Mogą one wytworzyć małe szczeliny [...]

Zęby leczone endodontycznie

Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym często stanowi wyzwanie dla klinicysty. Nieregularność ścian i głęboko usytuowane krawędzie preparacji pogarszają adaptację konwencjonalnych materiałów [...]

Leczenie ortodontyczne

Terapia ortodontyczna aparatami stałymi wymaga cementowania zamków ortodontycznych przy użyciu cementów na bazie żywicy lub płynnych kompozytów. Niska lepkość tych ostatnich [...]

Uzębienie mleczne

Plastyczne kompozyty bulk fill można stosować również w uzębieniu mlecznym. Z racji mniejszej wielkości zębów i ubytków możliwe jest zastosowanie pojedynczej [...]

Podsumowanie

Techniki wypełnień z wykorzystaniem kompozytów bulk fill możemy opisać jako bardziej ekonomiczne dzięki oszczędności czasu poprzez rezygnację z nakładania kilku warstw. [...]

Do góry