Aktualności

Obiektywizm po szwedzku

Iwona Dudzik

Wykładowca przedstawia przypadek kliniczny, a studenci proponują metody leczenia. Komputery pokazują błędy wykonanego zabiegu stomatologicznego – tak w Szwecji wygląda studiowanie stomatologii. Z metodami tamtejszego nauczania zapoznawali się pracownicy Zakładu Propedeutyki Stomatologii oraz Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Podczas kursu w Instytucie Badań Materiałowych i Technologii Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Malmö w Szwecji polscy stomatolodzy poznawali organizację zajęć w pracowniach wyposażonych w różnego typu symulatory stomatologiczne, najnowsze metody ewaluacji pracy studentów oraz nowe technologie wspomagające nauczanie. Wyjazd był możliwy dzięki funduszom Unii Europejskiej i Ministerstwa Zdrowia z projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznych”.

Do góry