Program edukacyjny

Zabiegi z użyciem ozonu oraz systemy do jego wytwarzania i aplikacji

Lek. dent. Katarzyna Falfasińska1
Lek. dent. Dawid Hodur1
Lek. dent. Monika Tysiąc-Miśta2
Lek. dent. Katarzyna Mol3

1Praktyka stomatologiczna Joanna Jagieło-Nikiel, Sosnowiec

2SUM, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego

3Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, SUM w Katowicach

Adres do korespondencji: Lek. dent. Monika Tysiąc-Miśta, Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego, pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze

Ozon, stosowany coraz częściej w stomatologii, daje nowe możliwości leczenia. Zabiegi z jego użyciem są niebolesne i dobrze tolerowane przez pacjentów, stają się coraz powszechniejsze wśród lekarzy. Dzięki temu, że wykorzystanie ozonu w leczeniu stomatologicznym nie jest przykrym doświadczeniem, lęk pacjentów przed wizytą w gabinecie stomatologicznym staje się zdecydowanie mniejszy.[1]

Właściwości, działanie i zastosowanie

Ozon jako nieinwazyjny środek wspomagający leczenie stomatologiczne eliminuje czynnik bakteryjny zmian chorobowych.[2] W medycynie wykorzystywany jest już od dłuższego czasu.[3] Stosuje się go w postaci gazu o ciężarze cząsteczkowym 48.[1]

Głównymi właściwościami ozonu wykorzystywanymi w medycynie są:

  • bakteriobójczość,
  • grzybobójczość,
  • wirusobójczość.[3]


Ponadto ozon usprawnia metabolizm zapalnie zmienionych tkanek, ma działanie immunostymulujące (w niskich dawkach) i immunosupresyjne (w wysokich) oraz wpływa na równowagę oksydacyjną organizmu.[1] W celach leczniczych nie jest stosowany w bezpośredniej postaci wziewnej, lecz w postaci mieszanki czystego ozonu i czystego tlenu. Wiąże się to z bardzo silnymi właściwościami utleniającymi ozonu w kontakcie z komórkami nabłonka płuc, co prowadzi do zaburzenia ich metabolizmu i w efekcie do obumierania.[3]

W stomatologii ozon może być aplikowany w trzech formach:

  • w postaci gazowej,
  • rozpuszczonej w wodzie,
  • w połączeniu z olejami naturalnymi.


W formie gazowej ozon jest niestabilny, dlatego mieszanka O3/O2 musi być przygotowywana bezpośrednio przed użyciem i może być użyta tylko raz ze względu na okres połowicznego rozpadu (40 minut w 20°C).

Ozon rozpuszczony w wodzie (woda ozonowana) cechuje się największą biozgodnością i najmniejszą toksycznością, co jest związane z szybkim rozpadem po kontakcie ze składnikami organicznymi. Dlatego w tym wypadku wymagany jest stały przepływ gazu przez roztwór wodny celem utrzymania w miarę stałej aktywności wody ozonowanej. Ponadto woda ozonowana charakteryzuje się szybkim efektem bakteriobójczym i brakiem właściwości mutagennych.

Wśród ozonowanych olei najbardziej rozpowszechnionym jest oleozon (ozonowany olej słonecznikowy). Ozon w formie tłuszczowej cechują wydłużenie czasu utrzymywania właściwości i większa stabilność. Dzieje się tak, gdyż nienasycone kwasy tłuszczowe obecne w oleju reagują podczas procesu ozonizacji z ozonem gazowym i przekształcają go do formy stabilnych ozonków. Gdy ozonki napotykają wysięk z rany, następuje ich powolny rozkład do aktywnego ozonu.[15] Oleozon okazał się skuteczny wobec paciorkowców, enterokoków, gronkowców, prątków, Pseudomonas, Escherichia coli i grzybów. Stomatolodzy próbują zastąpić nim wodorotlenek wapnia przy czasowym wypełnianiu kanałów korzeniowych, gdyż jest to metoda skutecznie eliminująca bakterie i biokompatybilna w stosunku do tkanek okołowierzchołkowych.[19]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Właściwości, działanie i zastosowanie

Ozon jako nieinwazyjny środek wspomagający leczenie stomatologiczne eliminuje czynnik bakteryjny zmian chorobowych.[2] W medycynie wykorzystywany jest już od dłuższego czasu.[3] Stosuje [...]

Bezpieczeństwo

Niewątpliwą zaletą zabiegu ozonowania jest to, że jest on całkowicie bezpieczny i można przeprowadzać go także u dzieci i kobiet w [...]

Wspomaganie skuteczności

W badaniach zauważono, jak bardzo istotne jest to, że aby ozonoterapia była skuteczna, aplikowany gaz musi mieć odpowiedni dostęp do leczonych [...]

Urządzenia do wytwarzania i aplikacji ozonu oraz ich zastosowanie

Na rynku stosowane są takie urządzenia wytwarzające ozon i umożliwiające jego aplikację jak HealOzone, OzonyMed, OzonyTron, Prozone.[2]

Ozon – krótka charakterystyka i trochę historii

Ozon (O3) jest odmianą alotropową tlenu składającą się z trójatomowych cząsteczek.[3] Jest to powszechnie występujący w przyrodzie gaz o silnych utleniających [...]

Ozon w endodoncji – badania

W opinii wielu badaczy zaletą stosowania ozonu w endodoncji jest niewątpliwie to, że ze względu na jego właściwości antyseptyczne leczenie zakażonych [...]

Interakcje z lekami i przeciwwskazania

Omawiając właściwości lecznicze ozonu, wypada wspomnieć o potencjalnych interakcjach tej substancji z lekami przyjmowanymi przez pacjentów. Uważa się, że woda ozonowa [...]

Podsumowanie

Poza wyżej wymienionymi wieloma zastosowaniami ozonoterapii liczni autorzy sugerują również możliwość wykorzystania ozonu w życiu codziennym – do dezynfekcji publicznych ujęć [...]

Do góry