Sonda

Czy stomatolodzy potrzebują oddzielnej izby lekarskiej?

Iwona Dudzik

W jakim zakresie izby lekarskie spełniają oczekiwania dentystów, a w jakim nie nadążają za ich potrzebami? Inspiracją do przeprowadzenia naszej sondy były wyniki ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2017 roku przez Aleksandrę Węgrzynowską, lekarkę z Gdańska, wśród młodych lekarzy. Okazuje się, że stomatolodzy o wiele bardziej krytycznie niż pozostali lekarze oceniają działalność izb. Są nią rozczarowani, a ponadto nie odczuwają żadnych korzyści z członkostwa. Wielu jest zdania, że izba stomatologów powinna funkcjonować oddzielnie. Jakie argumenty za tym przemawiają i czy podziela je większość zapytanych przez nas osób? Oto opinie.

Lek. Aleksandra Węgrzynowska, członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, lekarz rezydent Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku

Ankietę wypełniali lekarze różnych specjalności. Znakomita większość osób, z którymi rozmawiałam na temat izb lekarskich, prosiła o całkowitą anonimowość. Niestety przekonanie, że „zazwyczaj izba wydaje się bezsensownym tworem, pobierającym haracz za gazetkę, która i tak nie zawsze przychodzi”, nie jest mitem. Podobne stwierdzenia słyszałam wielokrotnie, rozmawiając z młodymi lekarzami.

Część osób przyznaje, że nie ma wiedzy na temat działalności izb, nie wie, jakiej pomocy może oczekiwać ze strony środowiska ani gdzie jej szukać. Poza tym izba lekarska kojarzy się z kontrolami, co wiąże się z mało przychylnym stosunkiem, a co za tym idzie – brakiem motywacji do pogłębiania wiedzy na temat jej funkcjonowania i oferowanych profitów.

Podczas moich rozmów z młodymi lekarzami najczęściej podkreślanym argumentem za przynależnością do izby lekarskiej była możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Pojedyncze osoby korzystały i jednocześnie wyrażały zadowolenie z funkcjonowania udogodnień, takich jak zapomogi na kształcenie (choć zdarzały się głosy mówiące o zbyt zawiłym i długotrwałym wnioskowaniu w przypadku niewielkich kwot), zapomogi socjalne, dofinansowanie organizacji szkoleń dla swojej grupy zawodowej, odbywające się cyklicznie bezpłatne kursy i szkolenia, pomoc w zakładaniu i prowadzeniu praktyk lekarskich, organizacja wernisaży, regat oraz innych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Z rozmów wynikało, że wiedza o tych możliwościach jest naprawdę znikoma.

Wśród młodych kolegów najmniej przychylni w stosunku do izby lekarskiej są dentyści. Są rozczarowani instytucją w tym wydaniu, w którym funkcjonuje teraz, nie odczuwają żadnych korzyści z członkostwa. Uważają, że są często pomijani na rzecz lekarz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Lek. Aleksandra Węgrzynowska, członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, lekarz rezydent Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku

Ankietę wypełniali lekarze różnych specjalności. Znakomita większość osób, z którymi rozmawiałam na temat izb lekarskich, prosiła o całkowitą anonimowość. Niestety przekonanie, [...]

Lek. dent. Tomasz Rozwadowski,prezes Stowarzyszenia Liderów Stomatologii Polskiej

Doskonale pamiętam, jakie idee przyświecały tworzeniu izb 25 lat temu, i uważam, że izba jest niezastąpiona w tworzeniu warunków do prowadzenia [...]

Lek. dent. Ivo Domagała, prezydent Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii

Uważam, że młodzi lekarze są dobrze wspierani przez izby, m.in. poprzez dotacje na szkolenia oraz organizowane przez nie kursy. Wprawdzie więcej [...]

Lek. dent. Radosław Lubczyk, poseł na Sejm RP (Nowoczesna)

Najwięcej wątpliwości budzi pytanie, czy 35-tysięczna grupa lekarzy dentystów byłaby w stanie ze składek utrzymać oddzielną izbę wraz z siedzibami w [...]

Lek. dent. Marcin Tatrzański, Krosno, delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy

Izba w obecnym kształcie – czyli wspólnej połączonej izby lekarzy i dentystów – jest świetnym rozwiązaniem tylko dla działaczy wieloletnich oraz [...]

Prof. dr hab. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, krajowy konsultant w dziedzinie stomatologii dziecięcej

Jako lekarz stomatolog rzadko mam potrzebę załatwiać w izbie własne sprawy. Jeśli natomiast chodzi o kwestie stomatologii dziecięcej, za którą czuję [...]

Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

Instytucje takie jak izby lekarskie są potrzebne i zostały stworzone po to, by dbać o jakość wykonywania zawodu, wizerunek lekarzy i [...]

Do góry