Trzy pytania do

Konieczne rozszerzenie koszyka

O kontynuacji i planach zmian z dr hab. med. Izabelą Strużycką z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nowo powołanym konsultantem województwa mazowieckiego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, rozmawia Iwona Dudzik.

MTS: Jakie wyznaczyła sobie pani priorytety na stanowisku konsultanta wojewódzkiego?


Dr hab. Izabela Strużycka:
Chciałabym kontynuować zadania rozpoczęte przez moją poprzedniczkę. Zależy mi na utrzymaniu wysokiego poziomu edukacji podyplomowej i uwzględnieniu problematyki profilaktyki i leczenia osób starszych.

Chciałabym też spotykać się z kierownikami akredytowanych jednostek, w których odbywa się szkolenie, by w razie potrzeby wspierać ich działania. Wizytowałam już jeden z takich ośrodków w Warszawie i jestem zadowolona, ponieważ sprzęt, stosowane materiały, aparatura i sposób realizacji programu stażu specjalizacyjnego spełniły moje oczekiwania.


MTS: Czy otrzymywała pani sygnały o niskiej jakości tych szkoleń?

I.S.: Nie, ale nasza dziedzina zmienia się bardzo dynamicznie. Pojawiają się nowe standardy i rozwiązania profilaktyczno-lecznicze, które coraz bardziej wykraczają poza procedury refundowane przez NFZ. Powoduje to, że skuteczność leczenia jest ogr...

Do góry