Aktualności

Aktualności

Iwona Dudzik

O zębach w programach szkolnych

Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek zapewnić uczniom dostęp do dentysty w gabinecie szkolnym albo z nią współpracującym – przewiduje opublikowany przez resort zdrowia projekt założeń ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Opiekę zdrowotną nad dzieckiem w ramach całego systemu ochrony zdrowia będzie koordynował lekarz POZ. W szkole za monitorowanie i koordynowanie tej opieki odpowiedzialność przejmie pielęgniarka albo higienistka szkolna. We współpracy z lekarzem dentystą wskaże rodzicom możliwości korzystania ze świadczeń stomatologicznych oraz będzie monitorowała realizację zaleceń lekarza dentysty.

Wyposażeniem gabinetów zajmą się jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w urzędach gmin i powiatów – w miarę możliwości – powinna być wyznaczana osoba odpowiedzialna m.in. za koordynowanie zadań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

Prowadzona będzie edukacja, w tym w zakresie zdrowia jamy ustnej, z wykorzystaniem programów nauczania w szkołach.

Zadania lekarza dentysty obejmą: badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej raz w roku; profilaktykę i leczenie stomatologiczne; edukację i promocję zdrowia jamy ustnej oraz udział w realizacji programów polityki zdrowotn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

O zębach w programach szkolnych

Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek zapewnić uczniom dostęp do dentysty w gabinecie szkolnym albo z nią współpracującym – przewiduje opublikowany przez [...]

Dentobusy nie zdążą?

W Ministerstwie Zdrowia trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na dentobusy – do końca roku resort chce kupić 16 mobilnych gabinetów stomatologicznych. [...]

Niech się mury pną do góry

Rozpoczęła się budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wartość inwestycji to ok. 81 mln zł, podpisany kontrakt na roboty budowlane [...]

Na taką reformę lubuskiego nie stać

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego protestuje przeciwko obciążaniu tamtejszych samorządów częścią kosztów wprowadzanej przez rząd reformy, związanych z remontami w szkołach czy [...]

Do góry