Endodoncja

Autorski schemat postępowania w ośmiu etapach

Lek. dent. Tomasz Olek

Studium Doktoranckie, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, SUM w Katowicach, kierownik: prof. dr hab. med. Bogna Drozdzowska

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, SUM w Katowicach, kierownik: prof. dr hab. med. Marta Tanasiewicz

Centrum Stomatologii Olmedical, Częstochowa

Adres do korespondencji: Lek. dent. Tomasz Olek, Olmedical, ul. Krynicka 1/3, 42-221 Częstochowa

Obserwowany w ostatnich latach rozwój materiałoznawstwa oraz wzrost świadomości pacjentów dotyczącej korzyści wynikających z zachowania naturalnego uzębienia przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania leczeniem endodontycznym. Endodoncja jest dziedziną stomatologii, która umożliwia działania z zakresu innych specjalności. Dzięki niej możliwe jest wykonywanie stałych uzupełnień protetycznych na filarach przeleczonych kanałowo zębów oraz rozwiązywanie problemów wynikających z korelacji pomiędzy periodontium i endodontium.

Odsetek powodzenia prawidłowo przeprowadzonego leczenia endodontycznego określa się obecnie na poziomie 92-98 proc.[1-4] Jednak uzyskanie takich wyników powodzenia podjętej terapii nie jest proste. Osiągnięcie sukcesu w leczeniu endodontycznym jest efektem precyzyjnego przeprowadzenia wielu etapów diagnostyczno-terapeutycznych, które wymagają dużej wiedzy i doświadczenia operatora, a także czasu i cierpliwości zespołu stomatologicznego. Niestety leczenie endodontyczne jest często niedoceniane zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy stomatologów niezajmujących się tą dziedziną stomatologii.

W celu uzyskania wysokiej skuteczności leczenia endodontycznego w moim Centrum Stomatologii wprowadziłem schemat postępowania składający się z ośmiu etapów.

Etap pierwszy: diagnostyka radiologiczna

Musimy pamiętać, że zdjęcie radiologiczne jest dwuwymiarowym obrazem trójwymiarowych struktur anatomicznych. W celu uzyskania jak największej liczby informacji ten trzeci wymiar musimy sobie wyobrazić, a następnie odpowiednio go zinterpretować.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Endodontycznego (European Society of Endodontology) w celu prawidłowej diagnostyki oraz oceny jakości i zasięgu obturacji kanału korzeniowego w trakcie leczenia należy wykonać co najmniej dwa zdjęcia RTG (jedno przed leczeniem, drugie po nim).[5]

Zdjęcie radiologiczne wykonane przed leczeniem pozwala na:

  • identyfikację ewentualnych zmian patologicznych wokół wierzchołków korzeni,
  • ocenę budowy anatomicznej systemu kanałowego,
  • określenie ułożenia zęba względem ważnych struktur anatomicznych, takich jak kanał żuchwy, otwór bródkowy, zatoka szczękowa.

Zdjęcie przedzabiegowe pozwala również określić rokowanie, ustalić plan leczenia i kosztorys. Inne będą: postępowanie, koszty oraz harmonogram wizyt w przypadku zęba trzonowego, który mimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia endodontycznego i protetycznego nadal wykazuje objawy chorobowe, a inne w przypadku zęba trzonowego, który nie jest prawidłowo przeleczony ani nie ma odbudowy protetycznej.[6]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Etap drugi: koferdam

Izolacja pola zabiegowego za pomocą koferdamu (ślinochronu) jest niezbędna w trakcie leczenia endodontycznego (ryc. 1). Historia jego zastosowania w Stanach Zjednoczonych [...]

Etap trzeci: prawidłowy dostęp

Jednym z najważniejszych etapów leczenia endodontycznego jest uzyskanie dostępu do komory zęba i odnalezienie ujść kanałowych. Błędy popełnione podczas tego etapu [...]

Etap czwarty: długość robocza

Następnym etapem warunkującym powodzenie jest przeprowadzenie precyzyjnego pomiaru indywidualnej długości roboczej (ang. working length – WL). Pod pojęciem długości roboczej rozumiemy [...]

Etap piąty: opracowanie kanału

Mechaniczne opracowanie kanału korzeniowego składa się z oczyszczania (ang. clearing) i kształtowania (ang. shaping). Oczyszczanie polega na usunięciu zawartości kanału korzeniowego, [...]

Etap szósty: obturacja

Kolejnym etapem jest szczelna, trójwymiarowa obturacja systemu kanałowego. Brak szczelności wypełnienia może skutkować przenikaniem drobnoustrojów do kanału korzeniowego i przyczyniać się [...]

Etap siódmy: zdjęcie po wypełnieniu kanału

Zdjęcie radiologiczne po zakończonym leczeniu endodontycznym powinno być wykonane przez tę samą osobę, z wykorzystaniem tego samego aparatu oraz takich samych [...]

Etap ósmy: odbudowa po leczeniu

Jedną z przyczyn utraty zębów po zakończonym leczeniu endodontycznym jest ich niewłaściwa ostateczna rekonstrukcja. Dlatego odbudowa części koronowej zęba powinna stanowić [...]

Podsumowanie

Leczenie endodontyczne jest trudne, czasochłonne i, jak widać na podstawie powyższego tekstu, wymaga dokładnego planowania oraz przeprowadzenia wielu, często bardzo żmudnych, [...]
Do góry