Poznaj paragrafy

Odpady medyczne – co zmienia nowe rozporządzenie

Mec. Arkadiusz Jóźwik

Radca prawny, specjalista prawa medycznego

Adres do korespondencji: arkadiusz.jozwik@gmail.com

Jest. W końcu. Udało się i choć trzeba było czekać na nie niemal dwa lata, jednak powstało. O czym mowa? O nowym rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.[1]

W lutym i marcu tego roku na łamach „Medical Tribune Stomatologia” zostało opisane postępowanie z odpadami medycznymi w placówce medycznej w świetle braku regulacji prawnych w tym zakresie. Dla przypomnienia trzeba tylko powiedzieć, że od 24 stycznia 2016 roku nie obowiązywała w naszym systemie prawnym, mająca moc powszechnie obowiązującą, żadna procedura regulująca zasady postępowania z odpadami medycznymi. Poprzednia, opisana rozporządzeniem,[2] straciła bowiem moc z dniem 23 stycznia 2016 roku. Wywoływało to wiele niejasności i było dość problematyczne zarówno dla kontrolujących organów (głównie sanepidu), jak i samych kontrolowanych lekarzy dentystów.

Szczęśliwie czas ten mamy za sobą, 5 listopada 2017 roku bowiem weszło w życie wspomniane nowe rozporządzenie dotyczące zasad postępowania z odpadami medycznymi, co pozwala już stacjom sanitarno-epidemiologicznym w pełni kontrolować prawidłowość jego wykonania w gabinetach stomatologicznych.

Braki w lekturze trzeba zatem szybko nadrobić, aby ustrzec się konsekwencji finansowych.

Szczęśliwie nowe rozporządzenie zasadniczo utrzymuje poprzednio obowiązujące rozwiązania prawne w odniesieniu do postępowania z odpadami medycznymi, jednak przepisy są bardziej uporządkowane i doprecyzowane, a dzięki temu łatwiejsze w stosowaniu.

Prowadzący gabinety stomatologiczne mają ułatwione dostosowanie się do warunków rozporządzenia, gros bowiem odpadów medycznych w nich powstających zostaje zaszeregowane do grupy 180103.[3] Inne odpady medyczne zakaźne lub niebezpieczne w gabinetach powstają rzadko, co niewątpliwie ułatwia dostosowanie się do procedur postępowania.

Nowe rozporządzenie wprowadza ogólną zasadę, że docelowa segregacja odpadów medycznych przed przekazaniem ich do procesów unieszkodliwienia rozpoczyna się w miejscu ich powstania oraz magazynowania.

Kolory są ważne

Odpady medyczne zakaźne o kodzie 180103 w miejscu ich powstawania, tj. w gabinecie, zbiera się do worków koloru czerwonego.

Odpady medyczne niebezpieczne o kodzie 180106[4] lub 180110[5] zbiera się do worków koloru żółtego.

Pozostałe odpady medyczne niewymienione powyżej, np. o kodzie 180109,[6] 180101,[7] 180107,[8] zbiera się do worków koloru innego niż czerwony i żółty.

Jakie, ile, jak długo i w czym?

Co istotne, zrezygnowano w nowym rozporządzeniu z wymogu nieprzezroczystości worków do zbierania odpadów medycznych. Worki powinny być dobrej jakości (odpowiednio grubsze), aby spełniać wymóg wytrzymałości. Ustawodawca wskazał nadto, że worki na o...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jakie, ile, jak długo i w czym?

Co istotne, zrezygnowano w nowym rozporządzeniu z wymogu nieprzezroczystości worków do zbierania odpadów medycznych. Worki powinny być dobrej jakości (odpowiednio grubsze), [...]

Materiał szczególnie zakaźny

W kategoriach ciekawostki – gdyż stomatologię problematyka ta omija – nowe rozporządzenie uregulowało w par. 5 zasady postępowania z odpadami medycznymi [...]

Oznakowanie

Rozporządzenie wprowadza nowe zasady opisu worków oraz pojemników z odpadami. Poprzednio wystarczyło wskazać kod odpadów, adres lub siedzibę wytwórcy oraz datę [...]

Magazynowanie

W dalszym ciągu odpady medyczne można magazynować w lodówkach, które według rozporządzenia mają urokliwą nazwę „przenośnych urządzeń chłodniczych”, przeznaczonych wyłącznie do [...]

Określenie procedur

Nowe rozporządzenie w par. 11 wprowadza obowiązek określenia procedur dotyczących wszystkich etapów postępowania z odpadami medycznymi, których częścią są instrukcje dotyczące [...]

Podsumowanie: co nowego

Nowe rozporządzenie pozwala stacjom sanitarno-epidemiologicznym w pełni kontrolować prawidłowość jego wykonania w gabinetach stomatologicznych.
Do góry