Badania własne

Częstość leczenia endodontycznego zębów na podstawie zdjęć ortopantomograficznych

Lek. dent. Tomasz Olek1,2,3

Lek. dent. Aleksandra Duniewska-Olek3

Dr n. med. Rafał Rój4

1Studium Doktoranckie, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, SUM w Katowicach, kierownik: prof. dr hab. med. Bogna Drozdzowska

2Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, SUM w Katowicach, kierownik: prof. dr hab. med. Marta Tanasiewicz

3Centrum Stomatologii Olmedical, Częstochowa

4Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, SUM w Katowicach

Adres do korespondencji: Lek. dent. Tomasz Olek, Olmedical, ul. Krynicka 1/3, 42-221 Częstochowa

Czynnik bakteryjny jest uznawany za główną przyczynę powstawania stanów zapalnych miazgi oraz zmian patologicznych w obrębie tkanek okołowierzchołkowych. W warunkach klinicznych zęby z nieodwracalnym stanem zapalnym miazgi lub zmianami zlokalizowanymi w obrębie tkanek okołowierzchołkowych są kwalifikowane do ekstrakcji lub leczenia endodontycznego, które polega na chemomechanicznym opracowaniu systemu kanałowego oraz szczelnej trójwymiarowej obturacji do poziomu przewężenia fizjologicznego. Istotne jest zachowanie każdego zęba, ponieważ już pojedyncze braki mogą być przyczyną zaburzeń kontaktów okluzyjnych, nieprawidłowego rozkładu sił żucia, przemieszczenia zębów, przeciążeń i utraty innych zębów, nieprawidłowej pracy mięśni żwaczy, ostatecznie rozwoju chorób ogólnoustrojowych.[1] Wzrost dbałości o własny wygląd i zdrowie oraz świadomość konsekwencji wynikających z utraty uzębienia przyczyniają się do zwiększonego zainteresowania pacjentów leczeniem endodontycznym. Niestety pewną barierę stanowią względy finansowe, ponieważ prawidłowe leczenie endodontyczne nie jest tanie. Wysokie koszty terapii endodontycznej wynikają z konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia gabinetu, zastosowania instrumentarium, które często jest jednorazowego użytku, oraz dużych nakładów czasu całego zespołu stomatologicznego.

Celem badania jest określenie częstości leczenia endodontycznego wśród mieszkańców województwa śląskiego oraz wyznaczenie najczęściej leczonych zębów.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Materiał i metody

Badania były związane z analizą radiologicznych obrazów pantomograficznych pacjentów, którzy zgłosili się do centrum stomatologii Olmedical od lipca 2011 roku do [...]

Wyniki

Analizie poddano 302 zdjęcia RTG, w tym zdjęcia 174 kobiet i 128 mężczyzn. Suma ocenionych zębów wyniosła 7756 (u kobiet 4490, [...]

Dyskusja i wnioski

Bołtacz-Rzepkowska podjęła się analizy zdjęć pantomograficznych 439 pacjentów. Wśród 10 054 ocenianych zębów 975 było leczonych endodontycznie. Odsetek zębów leczonych endodontycznie [...]

Podsumowanie

Koszty leczenia zęba trzonowego przy kilku kanałach są wysokie, często zniechęcają pacjentów do podjęcia decyzji o pozostawieniu zęba.

Do góry