Chirurgia szczękowo-twarzowa

Zębopochodne zapalenie zatok przynosowych

Lek. dent. Magdalena Paulina Maj1

Lek., lek. dent. Aldona Chloupek2

Dr n. med. Kornel Szczygielski3

Lek. Patrycja Szczupak3

1Kliniczny Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, kierownik: lek., lek. dent. Aldona Chloupek

2Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

3Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, kierownik: prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz

Adres do korespondencji: Lek. dent. Magdalena Paulina Maj, e-mail: dr.majpaulina@gmail.com

Zębopochodne zapalenie zatok przynosowych (Odontogenic sinusitis, OS) jest jedną z dobrze znanych jednostek chorobowych, na pograniczu kilku specjalności: laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologii. OS charakteryzuje się najczęściej nawracającymi objawami niedrożności nosa, bólów głowy, tkliwości palpacyjnej okolic policzka, jednostronnego wycieku wydzieliny z nosa oraz jednostronnie występującymi objawami radiologicznymi w zatokach w badaniach obrazowych. Jednak część pacjentów z zębopochodnym zapaleniem zatok zgłasza tylko niewielkie objawy zatokowe, zwłaszcza jeżeli kompleks ujściowo-zatokowy pozostaje drożny, a jako główną dolegliwość podają ból zębów.

Mimo że w codziennej praktyce często obserwuje się radiologiczne objawy jednostronnie występujących zmian zapalnych w zatokach, np. torbiele śluzowe zatoki szczękowej, tylko niewielka liczba pacjentów zgłasza kliniczne objawy zapalenia i wymaga leczenia. Poza przyczynami laryngologicznymi jednostronnego zapalenia zatok przynosowych, takimi jak polipy, torbiele śluzowe czy skrzywienie przegrody nosa, pewien odsetek klinicznie istotnych przypadków jednostronnego zapalenia zatok przynosowych jest spowodowany zębopochodną patologią lub rozwija się po zabiegach chirurgii stomatologicznej.

Zębopochodna etiologia ostrego lub przewlekłego zapalenia zatok przynosowych jest dobrze udokumentowanym problemem klinicznym.W literaturze możemy przeczytać, że ok. 10 proc. wszystkich przypadków zapalenia zatok jest spowodowane zębopochodną patologią. Choroby przyzębia, zmiany okołowierzchołkowe, nieprawidłowe leczenie endodontyczne, martwica miazgi oraz przyczyny jatrogenne, takie jak nieskutecznie zaopatrzone połączenie ustno-zatokowe, są wymieniane jako nielaryngologiczne przyczyny jednostronnego zapalenia zatok. Jednak klinicyści coraz częściej podają w wątpliwość etiologię laryngologiczną niektórych przypadków zapalenia zatok, podejrzewając jeszcze większą częstotliwość występowania zapalenia zatok przynosowych o zębopochodnej etiologii. Opublikowano wiele badań, które uznawały chirurgię ortognatyczną, urazy twarzoczaszki oraz procedury chirurgii stomatologicznej, takie jak augmentacja wyrostka zębodołowego szczęki z podniesieniem dna zatoki szczękowej, za dodatkowe czynniki mogące powodować zapalenie zatoki szczękowej. Z tego względu faktyczna częstotliwość zapalenia zatok o nielaryngologicznej etiologii może być jeszcze większa.

Zębopochodne zapalenie zatok przynosowych może być trudne do leczenia w ośrodkach niedysponujących specjalistami z kilku dziedzin. Nasz ośrodek obejmuje oddział laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej, co umożliwia...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 1

Wywiad i badanie kliniczne

Przypadek 2

Wywiad i badanie kliniczne

Podsumowanie

Przeglądając piśmiennictwo dotyczące zębopochodnego zapalenia zatok przynosowych, stwierdzamy, że niewiele jest doniesień na temat protokołu jego leczenia. Jak wynika z obserwacji [...]

Wnioski

1. Leczenie zębopochodnego zapalenia zatok jest złożone, gdyż dość często stwierdzana zębopochodna patologia nie jest jedynym czynnikiem etiologicznym wywołującym zapalenie. Nie [...]

Do góry