Z kraju

Nie limitować protez

Iwona Dudzik

Rozszerzenia uprawnień pacjentów do refundacji uzupełnień protetycznych w odcinku przednim niezależnie od liczby brakujących zębów domagają się w liście do Ministerstwa Zdrowia organizacje zrzeszające techników dentystycznych.

Obecnie dopiero brak pięciu zębów, niezależnie w odcinku przednim czy bocznym, uprawnia do wykonania protezy w ramach NFZ. Tak przewiduje obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatolog...

Jak się dowiadujemy, szanse na zmianę, i to jeszcze w tym roku, istnieją. Dr hab. med. Teresa Sierpińska, krajowy konsultant ds. protetyki, poinformowała „MTS”, że trwają prace nad zmianą rozporządzenia i uporządkowaniem zasad refundacji świadczeń...

Do góry