Trzy pytania do

Wszystko jest do zrobienia

O problemach chirurgii jamy ustnej w stomatologii z dr. n. med. Grzegorzem Trybkiem, nowo wybranym prezesem Sekcji Chirurgii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, p.o. kierownikiem Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie, rozmawia Iwona Dudzik.

MTS: Jaki cel stawia pan sobie jako przewodniczący?


Dr GRZEGORZ TRYBEK:
Chciałbym wraz z zarządem sekcji organizować spotkania, kursy i konferencje wspierające działalność naukowo-szkoleniową, co pozwoliłoby na wymianę doświadczeń między lekarzami stomatologami z całego kraju i doskonalenie zawodowe w zakresie chirurgii stomatologicznej. Chciałbym też zachęcić wszystkich lekarzy dentystów, by wstępowali do Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS. Sekcje specjalistyczne grupują członków PTS interesujących się daną dziedziną stomatologii. Zrzeszają więc nie tylko lekarzy specjalistów. W przyszłości planowane jest utworzenie kół terenowych na terenie całego kraju, co znacznie ułatwi dostępność do naszej sekcji.


MTS: Które problemy chirurgii stomatologicznej w Polsce wymagają pilnych rozwiązań?

G.T.: Problemem jest, jak zresztą w innych dziedzinach medycyny w naszym kraju, niewystarczająca liczba lekarzy, zwłaszcza specjalistów. Dotyczy to małych aglomeracji, np. w województwie zachodniopomorskim większość specjalistów chirurgii stomatol...

Do góry