Stomatologia estetyczna

Lampy LED w medycynie estetycznej

Lek. dent. Aleksandra Samborska

Wykładowca w YOUVENA Aesthetic Medicine Educational Center

Adres do korespondencji: Lek. Aleksandra Samborska, a.samborska@youvena.com

W stomatologii lampy LED stosowane są już od wielu lat. Wykorzystuje się je w wielu jej specjalnościach oraz do oświetlania pola zabiegowego lub gabinetu. Chciałabym zwrócić uwagę na ich medyczne zastosowanie. Poza dermatologią, medycyną sportową, medycyną estetyczną i ortopedią z powodzeniem mogą być wykorzystane również w chirurgii, implantologii czy periodontologii.

Dioda elektroluminescencyjna, dioda świecąca (ang. light-emitting diode, LED), zwana potocznie ledem, jest zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych, emitujących promieniowanie zależnie od typu w zakresie światła widzialnego, podczerwieni lub ultrafioletu. Do produkcji weszła w latach 60. XX wieku w formie opracowanej przez amerykańskiego inżyniera Nicka Holonyaka jr. uważanego przez wiele lat za jej wynalazcę. Jednak na emitowanie światła przez diody ostrzowe zwracał uwagę już w latach 20. XX wieku w swoich publikacjach radziecki technik radiowy Oleg Łosiew. W botanice diody LED zostały po raz pierwszy zastosowane w 1950 roku przez NASA w badaniach nad ich użyciem do stymulacji wzrostu roślin w kosmosie.

W zależności od konstrukcji mogą emitować promieniowanie w szerokim lub bardzo wąskim zakresie i o każdej barwie światła z niską energią, rzędu od miliwatów do maksymalnie kilku watów. Cechy emitowanego promieniowania są specyficzną właściwością określonej diody. Jednak wszystkie emitują światło termiczne, nienagrzewające tkanek, a jedynie pobudzające ich aktywność biologiczną, dzięki czemu zabiegi, poza efektem terapeutycznym, są przyjemne i bezpieczne dla pacjentów.

Istnieje wiele badań i publikacji potwierdzających skuteczność terapii światłem LED. Ale o jej powodzeniu nadal jednak decydują: jakość sprzętu, dobór odpowiednich parametrów zabiegowych oraz doświadczenie operatora. Niewłaściwy dobór parametrów b...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zakresy światła

Wykorzystywane w medycynie diody LED mogą emitować światło z zakresu ultrafioletu, poprzez widzialne do podczerwieni o spektrum w zakresie ok. 360-780 [...]

Mechanizmy oddziaływania i przeciwwskazania

Mimo dość długiej historii zastosowania w medycynie dokładne mechanizmy oddziaływania niskoenergetycznego światła LED na poziomie molekularnym nie są ostatecznie wyjaśnione. Przypuszcza [...]

Podsumowanie

Lampy LED stosowane są już od wielu lat w medycynie sportowej, estetycznej, ortopedii, także w chirurgii, implantologii czy periodontologii.
Do góry