Poznaj paragrafy

Vademecum dentysty: kasy fiskalne 2018 cz. II

Mec. Arkadiusz Jóźwik

Radca prawny, specjalista prawa medycznego

Adres do korespondencji: arkadiusz.jozwik@gmail.com

Niniejszym artykułem zakończymy cykl dotyczący wiedzy niezbędnej lekarzowi dentyście, aby sprawnie i bez przykrych niespodzianek mógł okiełznać temat rejestracji przychodu na kasie fiskalnej.

Dla porządku należy przypomnieć, że w grudniu 2017 roku na łamach „Medical Tribune Stomatologia” ukazała się pierwsza część zagadnienia dotyczącego kas fiskalnych. W grudniowym artykule mowa była o tym, kogo obowiązek kas fiskalnych dotyczy, a kto i w jakich sytuacjach jest z niego zwolniony. Mowa była również o samym procesie fiskalizacji i rejestracji oraz o nadchodzących – nieśpiesznie – zmianach w systemie ewidencjonowania przychodu.

Dofinansowanie

Z zagadnieniem kas fiskalnych nieodłącznie wiąże się kwestia dofinansowania ich zakupu. Każdy świadomy podatnik korzysta z dostępnych mu możliwości przewidzianych przepisami prawa celem obniżenia obciążeń finansowych, które powstałyby bez ich zastosowania. Słowem – każdy lekarz przedsiębiorca powinien dążyć w swojej działalności do optymalizacji podatkowej, która zawsze jednak oznacza podejmowanie działań zgodnych z prawem.

Jednym z elementów możliwej optymalizacji, związanym z zagadnieniami dotyczącymi urządzeń rejestrujących przychód, jest dofinansowanie zakupu kasy fiskalnej.

Fiskalizacja i rejestracja kasy fiskalnej, o czym była mowa we wspomnianym grudniowym artykule, są istotne nie tylko z punktu widzenia samej możliwości zgodnego z prawem rejestrowania obrotu, bez narażania się na mandaty karne, ale przede wszystkim ze względu na dofinansowanie zakupu urządzenia.

Ustawa o VAT uprawnia do uzyskania zwrotu za pierwsze urządzenie do 90 proc. wartości jego ceny, nie więcej jednak niż 700 zł. Wszystko, co lekarz powinien zrobić, to złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego, w którym należy przedstawić:

  • złożone uprzednio zgłoszenie (dokonane w terminie siedmiu dni od fiskalizacji kasy),
  • oryginał dowodu zakupu,
  • dowód zapłaty pełnej ceny,
  • kopię paragonu fiskalnego,
  • numer rachunku bankowego do przelewu kwoty dofinansowania.


Środki zwracane są do 25 dni od chwili złożenia poprawnego wniosku, z kompletem dokumentów.

Warto pamiętać, że urząd może zażądać zwrotu kwoty dofinansowania, jeżeli w terminie trzech lat od dnia wystawienia pierwszego paragonu:

  • zaprzestanie się prowadzenia działalności,
  • nastąpi otwarcie likwidacji,
  • zostanie ogłoszona upadłość.[1]


Bezwzględnie należy pamiętać, że brak przeprowadzenia serwisu urządzenia w terminie dwóch lat[2] od dnia fiskalizacji skutkuje obowiązkiem zwrotu środków. Trzeba zatem pilnować terminów.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Co na paragonie

Od 1 kwietnia 2013 roku wymogi m.in. co do treści paragonu fiskalnego regulują przepisy rozporządzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujących.[3] [...]

Obowiązki związane z użytkowaniem

Wydaje się, że obowiązki związane z samą obsługą kasy fiskalnej nie nastręczają szczególnych kłopotów. Lekarz dentysta powinien zatem:

Zmiana danych

Nie wolno również zapominać o obowiązkach związanych ze zmianą danych lekarza przedsiębiorcy. W sytuacji zmiany danych (wszystkich poza numerem NIP, gdyż [...]

Wyrejestrowanie

W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym lekarz dentysta, np. w związku z planowanym zaprzestaniem działalności, powinien:

Utrata kasy fiskalnej

W przypadku utraty kasy w wyniku kradzieży przedsiębiorca (podatnik) niezwłocznie powiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego oraz dołącza potwierdzenie zgłoszenia kradzieży [...]

Sankcje

Opisane wyżej obowiązki w większości zagrożone są odpowiednimi sankcjami za ich nieprzestrzeganie. Wszystkich nie sposób opisać, jednak te najczęściej spotykane to [...]

Podsumowanie

Wydawać by się mogło, że temat kasy fiskalnej w gabinecie stomatologicznym nie może stanowić skomplikowanej materii. Jednak w związku z wciąż [...]

Do góry