Kontrowersje

Izba lekarska – ile haraczu, ile korzyści?

Iwona Dudzik

Czy lekarze, zwłaszcza lekarze dentyści, są zbyt krytycznie nastawieni do samorządu? A może nie wiedzą, czy i w jaki sposób mogą skorzystać z jego wsparcia? Jaką pomoc można uzyskać w poszczególnych okręgach? Niżej przedstawiamy ofertę okręgowych izb lekarskich. Bydgoską izbę przedstawiliśmy w poprzednim numerze „MTS”, w tym – następne, w kolejności alfabetycznej. Pozostałe w numerze kwietniowym.

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

Izba wraz z firmą ubezpieczeniową opracowała zasady ubezpieczenia dla lekarzy od odpowiedzialności cywilnej na wypadek roszczeń ze strony pacjentów, niemożności wykonywania zawodu i innych wydarzeń losowych. Lekarz może zawrzeć ubezpieczenie w korzystnej cenie, jednak płaci z własnej kieszeni. Od momentu podniesienia kilka lat temu składki na samorząd, kwotę równą podwyżce izba przeznacza na kształcenie lekarzy – budżet Komisji Kształcenia wzrósł dzięki temu trzykrotnie. Lekarze mogą liczyć na zwrot kosztów ponoszonych na szkolenia wymagane do uzyskania specjalizacji czy podnoszenia kwalifikacji.

W izbie prężnie działa kilka innych komisji. Socjalna zabezpiecza lekarzy w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej chorobą, pożarem (bezzwrotna zapomoga wynosi 2,7 tys. zł). Wypłaca także pośmiertne odprawy rodzinom. Komisja Kultury pośredniczy w organizowaniu wernisaży, koncertów, benefisów. Przy izbie działają drużyny sportowe: siatkówki, piłki nożnej, pływacka, tenisa, złożone z zawodników w różnym wieku. Budżet Komisji Sportowej na tę aktywność podwoił się i wynosi ok. 50 tys. zł w skali roku. W ramach tych środków lekarze mogą liczyć na refundację opłat ponoszonych przez uczestników różnego typu zawodów.

Komisja Stomatologiczna dba o interesy lekarzy, biorąc udział w negocjacjach związanych np. z kontraktami z NFZ.

Komisja Młodych Lekarzy angażuje się w sprawy związane z protestami lekarskimi, demonstracjami, organizuje sympozja i konferencje oraz spotkania integracyjne. Izba dysponuje własnym ośrodkiem szkoleniowo-konferencyjnym w Turośni Kościelnej. Ma także Dom Lekarza Seniora, w którym mieści się hospicjum. Oferuje też pokoje gościnne – lekarze przyjeżdżający do Białegostoku na szkolenie mogą skorzystać z noclegu za drobną opłatą – 35 zł.

Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej

Lekarze mniej zaawansowani informatycznie mogą liczyć na pomoc w formalnościach związanych z prowadzeniem praktyki zawodowej. Komisja Socjalna udziela wsparcia finansowego lekarzom w trudnej sytuacji materialnej. Standardową kwotę zapomogi 1,5 tys...

Do góry