Felieton

Zębiniaki – leczyć czy obserwować?

Dr n. med. Joanna Kunert

Przed przystąpieniem do sanacji jamy ustnej konieczne jest przygotowanie indywidualnego, kompleksowego planu leczenia, uwzględniającego zabiegi rekonstrukcyjne, chirurgiczne, protetyczne, ortodontyczne i periodontologiczne. Zalecane jest także wprowadzenie zabiegów profilaktycznych oraz modyfikacja nawyków dietetycznych pacjenta. Do zaplanowania takich działań niezbędne jest wykonanie zdjęć radiologicznych, najczęściej ortopantomograficznych, skrzydłowo-zgryzowych, a czasem także zębowych. Przypadkowo zdiagnozowany zębiniak w komorze zęba często stanowi dylemat: wymaga leczenia czy powinien być tylko monitorowany?

Zębiniaki, zwane czasem kamieniami miazgowymi, to zmineralizowane struktury obecne w miazdze zęba zarówno komorowej, jak i korzeniowej. Te zlokalizowane w komorze, najczęściej w zębach trzonowych, są silnie zmineralizowane i większe, dobrze widocz...

Mechanizm powstawania i wzrostu zębiniaków nie jest do końca poznany. Uważa się, że za powstawanie tzw. centrum mineralizacji odpowiedzialne są obecne w miazdze fibroblasty, które pod wpływem przewlekłych bodźców ulegają transformacji w odontoblas...

Zębiniaki rosną powoli. Gdy są małych rozmiarów, nie dają żadnych dolegliwości, a miazga prawidłowo reaguje na bodźce termiczne i elektryczne. Jednak wraz ze wzrostem ich średnicy może się pojawić ból z powodu ucisku na zakończenia nerwów czuciowy...

Do góry