Protetyka

Nylonowe elementy retencyjne protez szkieletowych

Lek. dent. Sylwia Orzeszek1
Lek. dent. Michał Biały2

1Poradnie Stomatologiczne Prodentis we Wrocławiu

2Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

Lek. dent. Michał Biały

ul. Babiego Lata 17B/3B

53-020 Wrocław

Pacjent, decydując się na uzupełnienie ruchome, stawia przed lekarzem wysokie wymagania estetyczne. Ich zaspokojenie w przypadku klasycznej protezy szkieletowej nie jest łatwe. Z pomocą przychodzi nieustanny postęp w dziedzinie materiałoznawstwa, który pozwala stworzyć estetyczne i funkcjonalne uzupełnienie protetyczne.[1,2] Jednym z takich materiałów jest nylon. W pracy przedstawiono właściwości i zastosowanie tego tworzywa w protetyce stomatologicznej oraz opis przypadku z użyciem nylonowych elementów retencyjnych w protezach szkieletowych.

Charakterystyka, zalety i wady nylonu

Nylon jest termoplastycznym tworzywem poliamidowym. Powstaje w wyniku reakcji polikondensacji kwasu adypinowego i heksametylenodiaminy. Polimer ma postać włókien, które dzielą się na alifatyczne, cykloalifatyczne i aromatyczne.[3] Rozpuszczalnikami dla poliamidów są stężone kwasy: siarkowy, mrówkowy i trójchlorooctowy, a także fluorowane alkohole oraz fenole.[4] Do produkcji nylonu nie wykorzystuje się polimetakrylanu metylu, w związku z czym nie zawiera on monomeru resztkowego i doskonale sprawdza się jako materiał z wyboru u alergików i pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na monomer.[5]

Nylon charakteryzuje się brakiem skurczu polimeryzacyjnego i niską adsorbcją wody.[6] Jest to związane z brakiem porowatości wewnętrznej materiału, jego jednorodnością i dużą gęstością. Ograniczenie wchłaniania przez materiał wody i śliny przyczynia się do zmniejszenia namnażania i tworzenia kolonii drobnoustrojów. Natomiast przy niewłaściwej higienie i użytkowaniu protez dochodzi do utraty tych właściwości. Zła higiena może być również przyczyną braku stabilności koloru wykonanego uzupełnienia.

Zaletą materiałów termoplastycznych jest również prosta i nieskomplikowana technologia ich wytwarzania polegająca na termowtrysku. Po uplastycznieniu materiału w wysokiej temperaturze dokonuje się jego wtłoczenia, pod odpowiednio dobranym parametrem ciśnienia, do formy w specjalnym urządzeniu wtryskowym. Niewłaściwie dobrane parametry rozgrzewania materiału, ciśnienia, siły wtrysku, czasu chłodzenia wykonanej pracy, a także nieprawidłowa obróbka wykonanej pracy będą skutkowały zwiększoną łamliwością protez, większą chłonnością wody oraz przebarwieniem materiału.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Charakterystyka, zalety i wady nylonu

Nylon jest termoplastycznym tworzywem poliamidowym. Powstaje w wyniku reakcji polikondensacji kwasu adypinowego i heksametylenodiaminy. Polimer ma postać włókien, które dzielą się [...]

Zastosowanie

Ze względu na swoje właściwości nylon jest szeroko stosowany w protetyce stomatologicznej. Wykorzystuje się go w wykonawstwie protez szkieletowych i częściowych [...]

Opis przypadku

Pacjentka zgłosiła się z zamiarem wykonania estetycznych uzupełnień protetycznych. W wywiadzie podała, że była wcześniej zaopatrzona w akrylanowe protezy częściowe osiadające, [...]

Podsumowanie

Protezy z zastosowaniem nylonu są alternatywą dla pacjentów z reakcjami alergicznymi na składniki stopów metali oraz ze stwierdzonym podrażnieniem błony śluzowej [...]

Do góry