Opis przypadku

Kliniczno-laboratoryjne wykonanie składanego wkładu koronowo-korzeniowego

Lek. dent. Katarzyna Kwiecień

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie

    

Konsultacyjna Poradnia Protetyki Stomatologicznej, dyrektor: lek. med., lek. dent. Anna Maciąg-Brattemo, kierownik specjalizacji: lek. dent. Adam Gołębiowski

Adres do korespondencji: Lek. dent. Katarzyna Kwiecień e-mail: katarzyna.kwiecien.k@wp.pl

Wkłady koronowo-korzeniowe są stałymi uzupełnieniami protetycznymi, dzięki którym możliwa jest odbudowa znacznie zniszczonej struktury zęba na podstawie zachowanego korzenia.[1] Istnieje wiele rodzajów wkładów koronowo-korzeniowych, które mogą być wykonane ze stopów metali, ceramiki wzmacnianej tlenkiem glinu lub cyrkonu, włókien kwarcowych, węglowych bądź szklanych.[2]

Obecnie, w dobie rozwoju stomatologii estetycznej oraz technik adhezyjnych, wkłady lane mogą być uważane przez niektórych klinicystów za rozwiązanie archaiczne – są to bowiem uzupełnienia mechanicznie zespolone z tkankami, których wadą jest nieestetyczna barwa. Minusem wkładów lanych jest także podatność na korozję oraz konieczność usunięcia podcieni w części koronowej podczas preparacji, czego skutkiem może być znaczna utrata tkanek. W wykonawstwie wkładów lanych postępowanie jest dwuwizytowe, co zwiększa prawdopodobieństwo kontaminacji kanału korzeniowego.[1] Jednak mimo wyżej wymienionych wad metalowe wkłady indywidualne nadal znajdują zastosowanie w niektórych przypadkach klinicznych. Przykładem może być sytuacja, gdy niemożliwe jest zapewnienie tzw. efektu obręczy, czyli zachowanego pasa zębiny naddziąsłowej wysokości co najmniej 2 mm oraz grubości 1 mm, występującego na całym obwodzie zęba.[3] Brak wspomnianego marginesu zębinowego wyklucza możliwość zastosowania wkładów ceramicznych lub z włókna szklanego.[4] W przypadku dodziąsłowego lub poddziąsłowego zniszczenia zęba należy rozważyć chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej lub ekstruzję ortodontyczną w celu uzyskania obręczy.[5] Jednak istnieją sytuacje, w których postępowanie takie jest niemożliwe ze względów:

  • estetycznych,
  • anatomicznych, gdy istnieje prawdopodobieństwo odsłonięcia furkacji w wyniku zabiegu lub ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zęba,
  • biomechanicznych – niewłaściwa proporcja części korzeniowej do koronowej wkładu: zbyt krótki korzeń po zabiegu wydłużenia korony klinicznej.[6]

Wówczas jedyną alternatywą w celu ratowania zęba i wykonania odbudowy protetycznej opartej na zachowanym korzeniu jest zastosowanie wkładu indywidualnego metalowego. Według niektórych autorów wkłady lane mogą być stosowane nawet wówczas, gdy znisz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

32-letnia pacjentka zgłosiła się do gabinetu stomatologicznego w celu odbudowy protetycznej zęba 26. W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono znaczne zniszczenie korony klinicznej [...]

Podsumowanie

Lane wkłady koronowo-korzeniowe są uzupełnieniami protetycznymi znanymi i stosowanymi od lat. Na rynku dostępna jest szeroka gama wkładów koronowo-korzeniowych wykonanych z [...]
Do góry