Pedodoncja

Leczenie przebarwień zębów metodą mikroabrazji na podstawie opisu przypadku

Dr n. med. Anna Jarząbek1

Dr n. med. Karolina Węsierska1

Dr n. med. Magdalena Gońda-Domin1

Współpraca: Robert Derbiszewski, Daria Kowalczyk, Kamil Zdebski2

1Zakład Stomatologii Dziecięcej PUM

2Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Dziecięcej PUM

Adres do korespondencji: Dr n. med. Anna Jarząbek, Zakład Stomatologii Dziecięcej PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, e-mail: zstdz@pum.edu.pl

Najczęstszymi problemami pacjentów, którzy zgłaszają się do stomatologa dziecięcego, są choroba próchnicowa i urazy zębów. Jednak coraz częstsze występowanie różnych zaburzeń rozwojowych, m.in. hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej (MIH), a także wzrastająca świadomość prozdrowotna spowodowały, że stomatolodzy dziecięcy zajmują się również leczeniem przebarwień zębów.

Zdrowe szkliwo może mieć kolor od białego poprzez szaroniebieski do żółtobrunatnego. Fizjologiczny kolor zęba nie jest identyczny na poszczególnych zębach oraz różni się w obrębie danego zęba. Przebarwieniem zębów nazywamy każde odchylenie od fizjologicznego koloru. Może dotyczyć pojedynczych zębów lub całości uzębienia. W obrębie pojedynczego zęba zmieniony kolor może obejmować tylko wybrane powierzchnie zęba bądź całe szkliwo.[1]

W pracy autorzy przedstawiają opis leczenia pacjenta z przebarwieniami zębów z wykorzystaniem zabiegu mikroabrazji preparatem Opalustre.

Opis przypadku

Osiemnastoletnia pacjentka zgłosiła się, by usunąć przebarwienia na zębach przednich. Zmiany miały postać białych, nieregularnych, ostro odgraniczonych od reszty szkliwa plam, które były zlokalizowane na siekaczu centralnym prawym i siekaczu bocznym lewym. Na tym drugim zębie przebarwienie obejmowało około połowy powierzchni wargowej. Ponadto na wargowej powierzchni lewego kła znajdowała się niewielka żółta plama (ryc. 1, 2). Plamy były obecne na zębach już w momencie ich wyrznięcia, co sugeruje zaburzenie rozwojowe. Pacjentka nie przyjmowała fluoru endogennie we wczesnym dzieciństwie – co pozwoliło na wykluczenie fluorozy. Nie było zmian na zębach trzonowych, a więc wykluczono również MIH. Nie zgłaszała wystąpienia poważnych chorób ani innych nieprawidłowości do 4. r.ż. Nie pamiętała również żadnego urazu zębów przednich mlecznych ani tego, czy były leczone endodontycznie, dlatego nie udało się jednoznacznie określić przyczyny zmian. Niemniej zaburzenia rozwojowe, bez względu na przyczynę, leczy się tymi samymi sposobami. Krishnan i wsp.[2] w leczeniu przebarwień zębów przednich rekomendują stosowanie infiltracji żywicą ICON lub mikroabrazji.

Współczesna stomatologia poleca stosowanie w pierwszej kolejności metod nieinwazyjnych lub małoinwazyjnych. Jeśli po ich przeprowadzeniu nie osiągnie się zamierzonego efektu, można wdrożyć procedury bardziej inwazyjne. Mikroabrazja z wykorzystaniem preparatu Opalustre jest właśnie przykładem takiego małoinwazyjnego zabiegu.

Pasta Opalustre zawiera 6,6 proc. HCl i drobiny węgliku krzemu, jest rozpuszczalna w wodzie. Producent poleca ją do usuwania przebarwień białych lub brązowych, zlokalizowanych na wargowych powierzchniach zębów, które sięgają 0,2 mm w głąb szkliwa....

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

W opisywanym przypadku nie udało się ustalić dokładnej przyczyny przebarwień zębów. Wiadomo, że były to przebarwienia rozwojowe, bo zaobserwowano ich obecność [...]

Podsumowanie

Powierzchnie styczne zęba są trudno dostępne dla mandrylki Opal Cup. Wynika to z jej kształtu i budowy. Przebarwienia na tych powierzchniach [...]

Do góry