Periodontologia

Pacjent z łuszczycą w gabinecie stomatologicznym

Lek. dent. Agata Barczyk1
Dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek2

1Zakład Patologii Jamy Ustnej Katedra Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik: dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek

2Kierownik Zakładu Patologii Jamy Ustnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: Dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek, Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, e-mail: sebastian.klosek@umed.lodz.pl

Łuszczyca (psoriasis) jest przewlekłą, zapalną, nawrotową i – co warto podkreślić – niezakaźną chorobą skóry. Dotyczy ok. 2-3 proc. populacji. Częstość występowania ma wyraźny związek z szerokością geograficzną. Najczęściej jest diagnozowana w krajach Europy Północnej i Skandynawii. Wśród chorych dominują osoby pochodzenia kaukaskiego. Wykazuje się jednakową predylekcją do obu płci, natomiast u mężczyzn ma cięższy przebieg.

Wyróżniamy trzy odmiany kliniczne łuszczycy:

  • zwyczajną,
  • krostkową,
  • łuszczycowe zapalenie stawów.[1-5]


W związku z wiekiem chorych łuszczycę zwyczajną możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • typ I

– rozpoznajemy u chorych poniżej 40. r.ż.,

– szczyt zachorowań przypada między 18. a 22. r.ż.,

– choroba występuje rodzinnie,

– ma cięższy przebieg.

  • typ II

– wysiew zmian łuszczycowych dopiero powyżej 60. r.ż.,

– tło rodzinne jest słabiej zaznaczone,

– w obrazie klinicznym częściej występują zmiany paznokciowe i stawowe.

Łuszczyca zwyczajna objawia się obecnością wykwitów skórnych rumieniowo-grudkowych, pokrytych srebrzystą łuską, zmiany te ustępują bez pozostawienia śladów.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Łuszczyca a jama ustna

Łuszczyca jest chorobą skórną, jednak pewne zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej mogą częściej z nią współwystępować. Są to: stomatitis migrans, [...]

Postępowanie

Pacjenci z łuszczycą często wymagają leczenia stomatologicznego. Zły stan jamy ustnej, w tym istnienie ognisk zakażenia, takich jak ropnie przyzębne i [...]

Podsumowanie

Łuszczyca występuje u ok. 2-3 proc. populacji, a u części pacjentów z tą chorobą współistnieją zmiany w obrębie jamy ustnej. Trzeba [...]

Do góry