Stomatologia zachowawcza

Odbudowa korony dolnego zęba trzonowego ze zmianami w bifurkacji

Dr n. med. Joanna Kunert1
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska2

1Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

2Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: Dr n. med. Joanna Kunert, Zakład Stomatologii Zachowawczej UM w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

Leczenie stomatologiczne, pomimo starań lekarza i motywacji pacjenta, nie zawsze kończy się sukcesem. Przykładem takiej sytuacji może być leczenie endodontyczne, które – chociaż poprawnie przeprowadzone – nie pozwala na wieloletnie zachowanie zęba w jamie ustnej. Najczęstszą przyczyną złego rokowania po leczeniu kanałowym są powikłania związane z rekonstrukcją korony, pęknięciem lub złamaniem korzenia. Brak możliwości utrzymania zęba w zębodole z powodu zmian w przyzębiu to także częsta przyczyna utraty zębów leczonych endodontycznie.

Pacjent oczekuje zwykle od lekarza dentysty, aby zęby po zakończonym leczeniu endodontyczno-rekonstrukcyjnym jak najdłużej funkcjonowały w jamie ustnej. Utrata zębów w odcinku bocznym niesie za sobą wiele niepożądanych następstw: zanik kości wyrostka zębodołowego w okolicy brakującego zęba, recesje dziąsłowe, nachylenie do powstałej luki sąsiednich zębów oraz zaburzenia zębowe w przeciwstawnym łuku.

Możliwości leczenia w przypadku zębów trzonowych z rozległą próchnicą lub dużymi zmianami w przyzębiu są ograniczone. Najczęstszym sposobem radykalnego postępowania jest ekstrakcja zęba z następnym uzupełnieniem braku protezą osiadającą, mostem lub implantem. W niektórych przypadkach separacja korzeni lub hemisekcja wydaje się prostą, zachowawczą i zdecydowanie tańszą metodą leczenia z dobrym rokowaniem.

Badania wykazały, że 91-93 proc. zębów poddanych zabiegowi hemisekcji pozostaje w jamie ustnej ponad 10 lat.[1,2] Lekarze klinicyści są zdania, że przed podjęciem decyzji o ekstrakcji powinno się rozważyć możliwość wykonania hemisekcji, ponieważ daje ona zadowalające, długotrwałe efekty.

W przypadkach leczenia endodontycznego zębów z zaawansowaną destrukcją tkanek przyzębia stomatolog staje przed dylematem, jakie podjąć leczenie: zachowawcze czy chirurgiczne. Jak wynika z piśmiennictwa, zęby trzonowe, bardziej niż pozostałe, są po...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Do gabinetu zgłosiła się pacjentka, lat 52, celem odbudowy korony zęba 46. Badaniem klinicznym i radiologicznym stwierdzono odłamanie ściany językowej korony [...]

Dyskusja

Jako zabieg alternatywny dla ekstrakcji zęba należy rozważyć separację korzeni lub hemisekcję. Podejmując decyzję o sposobie leczenia, trzeba wziąć pod uwagę [...]

Podsumowanie

Zmiany w furkacji, w zależności od ich zaawansowania, mogą być leczone chirurgicznie z zastosowaniem hemisekcji i separacji korzeni, co umożliwia zachowanie [...]

Do góry