Chirurgia stomatologiczna

Progresja zębiaka żuchwy – opis przypadku

Lek. dent. Martyna Osiak

Dr n. med. Dorota Szubińska-Lelonkiewicz

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: Lek. dent. Martyna Osiak, Zakład Chirurgii Stomatologicznej WUM, ul. Nowogrodzka 59a, 02-005 Warszawa, tel. 501 619 456, e-mail: martynaosiak88@gmail.com

Zębiaki to hamartomatyczne guzy zębopochodne składające się z komponentu epitelialnego oraz ektomezenchymalnego.[1] Klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2005 roku wyróżnia dwa podtypy tych guzów: zębiaka złożonego i zestawnego.[2] Zębiak złożony jest zbudowany z morfologicznie prawidłowych komórek szkliwa, zębiny, cementu i miazgi, ale układ strukturalny tych tkanek jest wyraźnie zaburzony.[3] Zębiak zestawny to guz składający się z wielu struktur przypominających małe zęby, tzw. odontoidy. Zębiaki są diagnozowane w każdym wieku, najczęściej w dwóch pierwszych dekadach życia.[4] Brakuje charakterystycznych objawów klinicznych, jednak o obecności tych zmian może świadczyć zaburzenie w czasie wyrzynania zębów stałych.[5] Zazwyczaj są diagnozowane przypadkowo podczas wykonywania zdjęć radiologicznych. Zębiaki zestawne częściej lokalizują się w przednim odcinku szczęki, natomiast zębiaki złożone – w tylnym odcinku części zębodołowej żuchwy. Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne usunięcie guza.[6]

Opis przypadku

Pacjentka, lat 17, została skierowana przez lekarza dentystę do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, by przeprowadzić diagnostykę i leczenie zmiany okolicy zawiązka zęba 48. W wywiadzie ogólnym pacjentka i jej ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Zębiaki to najczęstsze guzy zębopochodne.[7] Rosną wolno, bez dolegliwości bólowych, natomiast w późniejszym okresie rosną ekspansywnie i mogą powodować deformacje wyrostka [...]
Do góry