Chirurgia szczękowo-twarzowa

Zabiegi estetyczne w obrębie ust

Dr n. med. Rafał Pokrowiecki

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, otolaryngologii i okulistyki, koordynator oddziału: dr n. med. Krzysztof Dowgierd

Prywatna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna

Adres do korespondencji: Dr n. med. Rafał Pokrowiecki, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, otolaryngologii i okulistyki, ul. Żołnierska 18 A, 10-561 Olsztyn, tel. 48 89 539 32 61, faks 48 89 533 77 01

Rozwój medycyny estetycznej sprawił, że obecnie powszechnie są stosowane chirurgiczne oraz niechirurgiczne zabiegi w obrębie ust. Podstawą zakwalifikowania pacjenta do pozornie niewielkiej ingerencji w tkanki jest dokładny wywiad i wnikliwe badanie lekarskie. W niniejszej pracy zostaną omówione wskazania i przeciwwskazania do chirurgicznego i niechirurgicznego modelowania ust.

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój medycyny estetycznej, która wraz z medycyną regeneracyjną stanowi dodatkowe narzędzie w zakresie zabiegów mających na celu poprawę estetyki i harmonii struktur okolicy głowy i szyi. Zabiegi te cechują się specyficznym zakresem wskazań i przeciwwskazań, ponieważ w większości przypadków wynikają z pewnego stopnia braku akceptacji swojego wyglądu wśród pacjentów. Jednak prawidłowa kwalifikacja pacjenta, dobór materiałów oraz metody ich aplikacji umożliwiają uniknięcie lub odłożenie w czasie korekcyjnych zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej.

Zebranie wywiadu i diagnostyka

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek elektywnej procedury leczniczej należy zebrać dokładny wywiad lekarski, określić cele oraz oczekiwania pacjenta. W badaniu przeprowadzonym przez Wang i wsp. (2016) wśród 106 pacjentów objętych tym badaniem ponad 14 proc. stanowiły osoby ze zdiagnozowaną dysmorfofobią (ang. body dysmorphic disorder, BDD). Ci sami pacjenci najczęściej byli niezadowoleni z efektu leczniczego i domagali się kolejnych zabiegów korekcyjnych.[1].

Osoby te charakteryzują się cechami będącymi kryterium rozpoznania BDD:

  • szukanie defektów swojego ciała i przesadne skupianie się na nich (od trzech do nawet ośmiu godzin dziennie),
  • zachowania przypominające nerwicę natręctw (np. częste przeglądanie się w lustrze), stałe porównywanie się z innymi.


Powoduje to, że osoby z BDD często mają problem ze skupieniem w pracy oraz z nawiązywaniem i utrzymywaniem więzi społecznych.[2]

W swojej pracy Sarwer i wsp. (2015) wykazali, że ponad 40 proc. chirurgów plastycznych oraz 12 proc. dermatochirurgów otrzymywało pogróżki lub było zastraszanych przez pacjentów z BDD poddanych zabiegom chirurgicznym.[3] Należy zaznaczyć, że osoby z BDD stanowią ok. 2 proc. społeczeństwa, lecz potrzeby zmiany wyglądu wśród pacjentów mogą wynikać również z innych chorób lub zaburzeń psychicznych, m.in. depresji, zaburzeń odżywiania i in.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zebranie wywiadu i diagnostyka

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek elektywnej procedury leczniczej należy zebrać dokładny wywiad lekarski, określić cele oraz oczekiwania pacjenta. W badaniu przeprowadzonym przez [...]

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów

Modelowanie ust jest przeprowadzane zasadniczo ze względów estetycznych, rzadziej funkcjonalnych. Jednak istnieje wiele wrodzonych i nabytych jednostek chorobowych powodujących zniekształcenia, deformacje [...]

Zabiegi augmentacyjne

Zabiegi augmentacyjne, nazywane powszechnie powiększaniem ust, polegają na modyfikowaniu kształtu i ich wielkości. Wśród pacjentów młodych decydujących się na ten zabieg [...]

Chirurgiczna korekta ust

Chirurgiczna korekta ust jest trwałą metodą poprawy kompleksu nosowo-wargowego. Jest przeprowadzana u osób, które pragną zmienić swój wygląd i samopoczucie, jak [...]

Podsumowanie

Dynamiczny rozwój medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej powoduje, że coraz więcej pacjentów decyduje się na zabiegi mające na celu poprawę estetyki [...]
Do góry