Endodoncja

Jak skutecznie wypełnić kanał? Różne metody obturacji

Lek. dent. Izabela Lipińska-Dziki

Prywatna praktyka stomatologiczna w Zamościu

Adres do korespondencji: Lek. dent. Izabela Lipińska-Dziki, e-mail: izabeladziki@gmail.com

Standardem nowoczesnej endodoncji jest chemomechaniczne opracowanie systemu kanałów korzeniowych, ich szczelne wypełnienie i taka odbudowa zrębu zęba, aby zapobiec powtórnej infekcji. Na każdym etapie pracy można popełnić błąd.

Ostatnia faza leczenia endodontycznego – trójwymiarowe wypełnienie systemu kanałowego – ma na celu uszczelnienie kanalików zębinowych. Stanowi to ochronę przed wtórną infekcją, która może powstać na skutek tworzenia się przecieku brzeżnego. Brak szczelnego wypełnienia powoduje, że drobnoustroje rezydujące w kanalikach zębinowych lub odgałęzieniach bocznych mogą przenikać do tkanek okołowierzchołkowych i wywołać reinfekcję. Dodatkowo brak szczelności części koronowej tworzy zagrożenie reinfekcją ze strony jamy ustnej.

Badania wykazały, że najczęstszą przyczyną niepowodzeń leczenia endodontycznego jest właśnie brak szczelnej rekonstrukcji korony zęba (59,4 proc.), powody periodontologiczne (32 proc.) oraz popełnione błędy w trakcie całego leczenia endodontycznego (8,6 proc.).[1]

Inne badania wykazują, że powodem niemal 60 proc. niepowodzeń leczenia kanałowego są błędnie wypełnione kanały, a szczególnie nieszczelność wypełnienia.

Dlatego po zakończonym leczeniu endodontycznym jakość wypełnienia należy poddać ocenie radiologicznej. Jedynie CBCT daje gwarancję prawidłowego zobrazowania jakości leczenia kanałowego. Standardem jest jednak wykonywanie zdjęcia punktowego o mniejszej dawce promieniowania.

Podczas oceny zdjęcia powinniśmy zwrócić uwagę na:

  • wypełnienie kanału na pełną długość roboczą (WL), bez przepchnięcia materiału do tkanek okołowierzchołkowych (w przypadku zębów z martwiczą miazgą dobrze widziane jest uszczelnienie okolicy apeksu – puff),
  • całkowite wypełnienie kanału w trzech wymiarach, bez pustych przestrzeni,
  • gęste, homogenne wypełnienie.[2]

Mechaniczne kształtowanie kanałów, ich oczyszczanie i dezynfekcja

W tych właśnie czynnościach kryje się tajemnica. Przed obturacją kanału lekarz musi go właściwie ukształtować (kształt i rozmiar). Prawidłowe opracowanie mechaniczne jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość dezynfekcji. Aby taka dezynfekcja była możliwa, musimy opracować kanał przynajmniej do wielkości 25/04. Jest to możliwe tylko przy zastosowaniu narzędzi maszynowych. Opracowując kanał, powinniśmy się starać zachować jego naturalny przebieg. W przeciwnym razie możemy uformować fałszywy kanał, trudny do ominięcia schodek lub spowodować perforację.

Zachowując WL, w okolicy wierzchołka kształtujemy stopień (apical stop), który zabezpiecza tkanki okołowierzchołkowe przed przepchnięciem do nich materiału wypełniającego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Mechaniczne kształtowanie kanałów, ich oczyszczanie i dezynfekcja

W tych właśnie czynnościach kryje się tajemnica. Przed obturacją kanału lekarz musi go właściwie ukształtować (kształt i rozmiar). Prawidłowe opracowanie mechaniczne [...]

Dezynfekcja – przygotowanie powierzchni zębiny

Zadaniem irygacji jest usuwanie zanieczyszczeń powstałych podczas instrumentacji, działanie antybakteryjne oraz usuwanie warstwy mazistej.

Techniki wypełniania systemu kanałowego

Po co wypełniać kanał? Mikroorganizmy i ich enzymy są główną przyczyną chorób miazgi i przyzębia. Niestety dezynfekcja całego systemu kanałowego poprzez [...]

Przegląd najpopularniejszych technik wypełniania systemu kanałowego

Zastosowanie jedynie materiału plastycznego – endomethason, pasta jodoformowa itp.

Podsumowanie

Współcześnie mamy do dyspozycji kilka technik wypełnienia systemu kanałowego. Wybór metody zależy od anatomii zęba, sposobu opracowania kanałów (po opracowaniu ręcznym [...]
Do góry