Nowe techniki

Łatwe wypełnienia biomimetyczne – technika stempla

Dr n. med. Iwona M. Tomaszewska

Stomatologia Tomaszewska, Zakład Dydaktyki Medycznej, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Adres do korespondencji: Dr n. med. Iwona M. Tomaszewska, Stomatologia Tomaszewska, al. Słowackiego 58/4, 30-004 Kraków, e-mail: im.tomaszewska@uj.edu.pl

Wykonanie wypełnienia biomimetycznego jest bardzo czasochłonną czynnością.[1,2] Odtworzenie kształtu anatomicznego powierzchni okluzyjnej w prawidłowej wysokości zwarciowej w niektórych przypadkach zajmuje około godziny. Gdy odtworzymy ząb o nieprawidłowej wysokości, często kończy się to korektą wypełnienia i utratą części rzeźby. Dla ułatwienia pracy wymyślono stamp technique (technikę stempla).[3,4] Jej celem jest odbudowa powierzchni okluzyjnej z wykorzystaniem negatywu wyjściowej naturalnej rzeźby zęba. Technika jest relatywnie łatwa w stosowaniu i szybka. Niestety można ją wykorzystywać tylko w przypadku pierwotnego leczenia zębów lub gdy poprzednie wypełnienie było bardzo dobrze wymodelowane.[5]

Opis przypadku

Pacjentka, lat 11, zgłosiła się do naszego gabinetu, by podjąć leczenie. Po wstępnym badaniu została skierowana do ortodonty w celu zaplanowania leczenia. Zdecydował on o usunięciu zębów 55, 65 i 75 (ryc. 1). Pozostałości zębów 64, 74 i 84 usunięto podczas wstępnej wizyty.

W badaniu klinicznym stwierdzono ubytki klasy I we wszystkich stałych pierwszych zębach trzonowych. W zębie 36 – próchnicę pierwotną. Ze względu na zachowaną ciągłość tkanek zęba podjęto decyzję o jego odbudowie z zastosowaniem techniki stempla.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Na podstawie powyższego przypadku przedstawiono relatywnie nową technikę stempla stosowaną do szybkiej odbudowy powierzchni okluzyjnej z zastosowaniem materiałów kompozytowych. Technika ma [...]
Do góry