Opis przypadku

Minimalnie inwazyjna rehabilitacja funkcjonalna uzębienia

Lek. dent. Michał Sypień

Stomatologia Sypień

Adres do korespondencji: Lek. dent. Michał Sypień, Stomatologia Sypień, ul. Piastowska 67a, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 82 27 133, kom. 502 653 155

Próchnica to niestety niejedyne zagrożenie dla naszego uzębienia, gdyż czynniki zarówno chemiczne, jak i fizyczne obecne w środowisku jamy ustnej mogą wpływać niekorzystnie na nasze zęby. Ubytki niepróchnicowego pochodzenia mogą być efektem niewłaściwej higieny jamy ustnej, nieprawidłowego ścierania zębów, abrazji, erozji, a nawet złego odżywiania lub terapii leczniczej. Coraz częściej zauważalny problem chemicznego uszkodzenia struktury zębów naszych pacjentów, czyli erozji, skłania nas, dentystów, do rzetelnej diagnostyki w tym kierunku oraz radzenia sobie z jej skutkami, aby w możliwie najlepiej rokujący sposób zabezpieczyć dotknięte zniszczeniami środowiskowymi zęby.

W zakwaszonym środowisku jamy ustnej pochodzenia zewnętrznego, spowodowanym przez pokarmy i napoje, oraz wewnętrznego, na co mogą wpływać np. choroba refluksowa lub wymioty, dochodzi do wielokrotnie większego narażenia twardych tkanek zębów na uszkodzenie. Może się to odbywać w sposób bezpośredni pod wpływem działania niekorzystnych czynników – kwasów, a wtórnie mogą wystąpić starcie zębów oraz abrazja. W konsekwencji istnieje niebezpieczeństwo, że dojdzie do zaburzeń funkcjonowania układu żucia, pojawią się bóle zębów, a nawet głowy.

Opis przypadku

Pacjentka zgłosiła się na konsultację w związku ze ścierającymi się zębami. Największym zmartwieniem była zaburzona estetyka przednich górnych zębów, nierówne brzegi sieczne, ścierające się zęby (ryc.1-4).

Wcześniejsze wizyty w gabinecie stomatologicznym ograniczały się do objawowego leczenia ubytków próchnicowych oraz stwierdzania ścierania się zębów.

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzono: dokładny wywiad, badanie stomatologiczne oraz dodatkową rentgenodiagnostykę w postaci zdjęcia ortopantomograficznego (ryc. 5).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Po wykonanej rehabilitacji uzębienia, poza wspaniałym efektem estetycznym, zaobserwowaliśmy ustąpienie przeskakiwań w obrębie SSŻ oraz redukcję zaciskania zębów w dzień. Komfort [...]
Do góry