Program edukacyjny

Zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk1

Dr n. med. Olga Preuss1

Dr hab. med. Grzegorz Trybek2

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

2Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk, Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72/18, 70-111 Szczecin, tel. 91 466 17 36, e-mail: kzchstom@pum.edu.pl

Nadciśnienie tętnicze to powszechny problem kliniczny dotyczący pacjentów zgłaszających się do gabinetów stomatologicznych lub poradni chirurgii stomatologicznej. Prawidłowo kontrolowane nadciśnienie tętnicze nie stanowi przeciwwskazania do przeprowadzania zabiegów stomatologicznych, jednak zastosowanie nieodpowiedniego środka znieczulenia miejscowego, lęk albo zabieg przeprowadzony w atmosferze stresu mogą być przyczyną nagłego wzrostu ciśnienia. W niniejszym artykule przedstawiono algorytm postępowania z pacjentem cierpiącym na nadciśnienie tętnicze oraz w przypadku wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.

Na nadciśnienie tętnicze w 2000 roku cierpiało 972 mln osób wśród populacji światowej. Według danych WHO prognozuje się, że w 2025 roku zapadnie na nie 1650 mln osób.[1] Dlatego coraz częściej problem ten dotyczy również pacjentów zgłaszających się do gabinetów stomatologicznych. Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) nadciśnienie tętnicze AH (ang. artery hypertension) można rozpoznać, jeśli średnia wartość ciśnienia krwi BP (ang. blood pressure) w co najmniej dwóch pomiarach w czasie różnych wizyt w gabinecie lekarskim jest równa lub wyższa niż 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego SBP (ang. systolic blood pressure) lub 90 mm Hg dla rozkurczowego DBP (ang. diastolic blood pressure).[2] Podział wartości ciśnienia tętniczego przedstawiono w tabeli 1.[3]

Postępowanie z pacjentem z AH

Prawidłowo kontrolowane nadciśnienie tętnicze nie ma większego wpływu na przebieg procedury stomatologicznej. Pomiar wartości ciśnienia tętniczego powinien być wykonany w trakcie każdej wizyty stomatologicznej u pacjentów z rozpoznaniem AH. Brak wykrycia znacznego podwyższenia ciśnienia tętniczego może spowodować wystąpienie udaru lub zawału mięśnia sercowego w wyniku wykonywania złożonych procedur stomatologicznych. Pacjentowi cierpiącemu z powodu AH należy ograniczyć stres związany z leczeniem oraz odpowiednio dobrać lek znieczulenia miejscowego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postępowanie z pacjentem z AH

Prawidłowo kontrolowane nadciśnienie tętnicze nie ma większego wpływu na przebieg procedury stomatologicznej. Pomiar wartości ciśnienia tętniczego powinien być wykonany w trakcie [...]

Przełom nadciśnieniowy

Stan kliniczny, w przebiegu którego dochodzi do nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi powyżej 180/120 mm Hg, nazywamy przełomem nadciśnieniowym. Jeżeli nie [...]

Terapia farmakologiczna nadciśnienia tętniczego a zmiany w jamie ustnej

Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego jest uzależniona od stopnia AH, chorób towarzyszących oraz czynników ryzyka. Leki hipotensyjne mogą mieć negatywny wpływ na stan [...]

Opis przypadku

Pacjentka w wieku 84 lat zgłosiła się do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PUM z powodu dolegliwości bólowych pochodzących od zęba 15 (ryc. [...]

Podsumowanie

Lekarz stomatolog może być pierwszą osobą, która rozpozna u pacjenta nadciśnienie tętnicze. Dlatego należy sumiennie i dokładnie przeprowadzać badanie podmiotowe oraz [...]

Do góry