Poznaj paragrafy

Osoba współpracująca – czy odprowadzamy składki zusowskie?

Mec. Arkadiusz Jóźwik

Radca prawny, specjalista prawa medycznego

Adres do korespondencji: Arkadiusz Jóźwik, e-mail: arkadiusz.jozwik@gmail.com

Problematyka składek na ubezpieczenie społeczne jest wyjątkowo obszerna, dotyczy bowiem w zasadzie każdej podejmowanej aktywności zawodowej: od bycia rzemieślnikiem, poprzez wykładowcę akademickiego, na lekarzu dentyście kończąc. Ta tematyka jest obszerna, a także dość skomplikowana, co wynika z nie do końca jasnych przepisów, istnienia przeróżnych aktów prawnych regulacyjnych, często wydawanych kilkadziesiąt lat temu, kolizji przepisów, zbiegu tytułów ubezpieczenia i z wielu innych powodów. Jednocześnie składki na ubezpieczenia społeczne to rodzaj daniny publicznej, szczególnego podatku, a podatki, jak wiadomo, to jedna z nielicznych pewnych rzeczy na tym świecie.

Ze względów praktycznych artykuł będzie dotyczyć jedynie niektórych aspektów składek na ubezpieczenie społeczne, a mianowicie kwestii, które często są spotykane w praktykach stomatologicznych i z którymi prowadzący te praktyki mają nierzadko problemy.

Solaris, Black Red White, Komputronik, Farmacol, Maspex (Lubella, Łowicz, Tymbark, Kotlin) – wszystkie te firmy mają przynajmniej jedną cechę wspólną: rodzinę. Każda z nich na pewnym etapie rozwoju opierała się właśnie na członkach najbliższej familii – małżonkach, braciach, rodzeństwie. Każda jest też obecnie potentatem na rynku w swoim segmencie, co stanowi potwierdzenie fałszywości tezy, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu.

Wiele gabinetów stomatologicznych – od tych najmniejszych, jedno-, dwustanowiskowych, aż po duże kliniki opiera się na współpracy rodzinnej. Co więcej – to więzi pokrewieństwa stanowią o sile tych miejsc, oddaniu osób pracujących w ten sposób i sercu włożonym w to, aby wszelkie standardy obsługi pacjenta na każdej płaszczyźnie, zarówno tej medycznej, jak i pozamedycznej, zostały dochowane.

Z reguły w konstelacjach rodzinnych występują mąż lub żona, rodzice, dzieci osoby prowadzącej gabinet. Jedna z tych osób jest lekarzem, druga zajmuje się pomocą w prowadzeniu biznesu medycznego, czyli załatwia sprawy administracyjno-prawne, marketingowe, logistyczne itd.

Powstaje wówczas pytanie: czy taką osobę pomagającą w działalności wykazywać do systemu ubezpieczeń, a jeżeli tak, to jak ją ubezpieczyć, aby zapewnić jej bezpieczeństwo społeczne? Według ustawy systemowej[1] za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, zatem względem prowadzącego gabinet, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Osobami współpracującymi nie są więc brat ani siostra przedsiębiorcy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Współpraca

Za współpracę przy prowadzeniu działalności może zostać uznana każda pomoc (nawet nieodpłatna) przy jej wykonywaniu. Żeby uznać osobę za współpracującą, nie [...]

Wspólne gospodarstwo domowe

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie definiuje pojęcia „wspólne gospodarstwo domowe”, co jednak nie stoi na przeszkodzie ustaleniu, jak przedmiotowe pojęcie [...]

Stosunek pracy – stosunek współpracy

Trzeba także pamiętać, że dla objęcia ubezpieczeniem z tytułu współpracy osób najbliższych nie ma znaczenia forma współpracy. Przepisy prawa nie zabraniają [...]

Składki

Osoby współpracujące obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Ubezpieczenia te są opłacane na takich samych zasadach, jakie obowiązują osobę prowadzącą [...]

Przykład 1

Lekarz prowadzący praktykę lekarską zamierza zatrudnić żonę do prowadzenia księgowości jego działalności gospodarczej za 500 zł brutto miesięcznie. Składki na ubezpieczenie [...]

Przykład 2

Lekarz prowadzący praktykę lekarską w formie podmiotu leczniczego zamierza zatrudnić żonę na umowę o pracę z wysokim wynagrodzeniem, porównywalnym z dochodami [...]

Mały ZUS nie dla współpracujących

Ustawa systemowa daje uprawnienie, aby w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej opłacać tzw. mały ZUS, tj. aby podstawę [...]

Zdolność zaciągania zobowiązań

Przy podejmowaniu współpracy z osobą najbliższą trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt. Mianowicie osoby te w zasadzie nie istnieją dla [...]

Podsumowanie

Cokolwiek jednak powiemy o współpracy z osobami najbliższymi, to zawsze owocuje ona pełnym zaufaniem stron tego stosunku prawnego. Lekarz dentysta może [...]

Do góry