Chirurgia stomatologiczna

Zabieg usunięcia zatrzymanego zęba w szczęce u pacjenta w wieku senioralnym

Dr n. med. Olga Preuss1

Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk1

Dr hab. med. Grzegorz Trybek2

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

2kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk, Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72/18, 70-111 Szczecin, e-mail: magdaniko@wp.pl

Jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów przez chirurgów stomatologicznych jest operacyjne usunięcie zęba mądrości. Pomimo wykonywania ich u pacjentów w 2. i 3. dekadzie życia, nierzadko problem ten dotyczy również pacjentów w wieku senioralnym.

Zatrzymane zęby mądrości to nierzadki problem kliniczny, z którym zgłaszają się pacjenci w wieku senioralnym. Najczęściej przyczyną późnego wyrzynania jest użytkowanie uzupełnień protetycznych, których nacisk na podłoże protetyczne indukuje proces erupcji zęba. Wiąże się to często z dolegliwościami bólowymi, związanymi z wystąpieniem pericoronitis. Utrzymanie zdrowia jamy ustnej jest szczególnie ważnym aspektem w leczeniu pacjenta w wieku senioralnym (tab. 1).[1-3] Celem pracy jest przedstawienie problemu zębów zatrzymanych u pacjenta geriatrycznego na podstawie opisu przypadku.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Pacjent w wieku 83 lat zgłosił się do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego z powodu dolegliwości bólowych w okolicy guza [...]

Podsumowanie

Zabieg chirurgicznego usunięcia zatrzymanego trzeciego górnego zęba trzonowego w wieku podeszłym wiąże się ze wzrostem trudności oraz ryzykiem powikłań związanych z [...]

Do góry