Zarządzanie praktyką

Przywództwo – czego lekarze mogą nauczyć się od profesjonalnych liderów?

Mariusz Oboda

Aleksandra Brońska-Jankowska

OBODA Group

Adres do korespondencji: Aleksandra Brońska-Jankowska, e-mail: aleksandrabronska@oboda.pl, tel. 666 036 115

W artykule autorzy opisali elementy przywództwa, które są istotne w pracy w gabinecie stomatologicznym dla lekarza lidera. Odnieśli się do analogii między zadaniami lidera pracującego w sektorze biznesowym (co zostało już dobrze rozpoznane w literaturze) a zadaniami lekarza prowadzącego interdyscyplinarny zespół specjalistów. Podkreślono znaczenie kompetencji przywództwa dla efektywnego prowadzenia pacjentów i angażowania ich w proces leczenia.

Przywództwo to pojęcie, które najczęściej kojarzy się z dużymi korporacjami, zarządzaniem złożonymi zespołami oraz procesami. W Polsce raczej rzadko usłyszymy, że kompetencje przywództwa są dla lekarzy dentystów ważne – i to nie tylko w zakresie prowadzenia zespołu, ale także w relacji lekarz-pacjent.

Śledząc najnowsze badania, można dostrzec, że naukowcy od jakiegoś czasu coraz częściej dostrzegają zależności i analogie między przywództwem w sektorze biznesowym oraz medycznym. Pokazują, w jakich momentach spotykają się ze sobą te obszary, czego lekarze powinni się uczyć od liderów, w jakich aspektach przywództwo wiąże się z etycznym i skoncentrowanym na pacjencie podejściu (dość dobrze zakorzenione w literaturze naukowej jest już pojęcie patient-centered approach). Bardzo ciekawą analogię między przywództwem w modelu biznesowym a pracą z pacjentem przedstawiła dr Retno A. Wardhani z uniwersytetu w Dżakarcie.

Przez ponad 20 lat pracujemy z lekarzami, obserwujemy osoby, które odnoszą duże sukcesy, skutecznie realizują własne cele i pomagają pacjentom nie tylko na poziomie wykonanego leczenia, ale także na poziomie zmiany nawyków lub przekonań związanych z leczeniem. Możemy podpisać się pod stwierdzeniem, że przywództwo jest jedną z bardzo ważnych kompetencji lekarza dentysty, bez której bardzo trudno jest zaangażować pacjenta, zbudować z nim relację opartą na zaufaniu, a w rezultacie najbardziej efektywnie i długotrwale poprawić w krótkim czasie stan zdrowia jego jamy ustnej.

W artykule zaprosimy was do wspólnego szukania analogii i zbieżności między przywództwem pojawiającym się w salach konferencyjnych a przywództwem, które powinno na stałe zagościć w gabinecie lekarskim. Jednocześnie naszym celem jest wskazanie, że zakres obowiązków lekarza (zwłaszcza lekarza prowadzącego, który stoi na czele interdyscyplinarnego zespołu lekarskiego) wykracza poza twarde kompetencje medyczne. W tekście odwołamy się w części do inspiracji zawartych w artykule indonezyjskiej badaczki, a w części odniesiemy je bezpośrednio do specyfiki środowiska stomatologicznego w Polsce. Na marginesie: fascynujące jest to, jak niezależnie od siebie można dojść do podobnych wniosków, znajdując się po różnych stronach globu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przywództwo a relacja lekarz-pacjent

Wyobraźmy sobie lidera prowadzącego zespół kilkudziesięciu osób w nowoczesnej, szybko rozwijającej się firmie technologicznej. Jaki powinien być? Które cechy są kluczowe, [...]

Lekarz jako lider

Oto obszary – oczywiście nie wszystkie – w których szczególne znaczenie ma przywództwo w pracy lekarza. Zapraszamy, by na chwilę przyjąć [...]

Podsumowanie

Tym artykułem chcemy zwrócić uwagę na fakt, że przywództwo ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju osobistego lekarza, wpływa także na rozwój [...]
Do góry