Poznaj paragrafy

Karta podatkowa – joker w ręku dentysty

Mec. Arkadiusz Jóźwik

Radca prawny, specjalista prawa medycznego

Adres do korespondencji: e-mail: arkadiusz.jóźwik@gmail.com

Czas szybko płynie i za nieco ponad miesiąc przedsiębiorcy medyczni znów staną przed dylematem wyboru właściwej formy opakowania własnej działalności gospodarczej. Termin upływa bowiem 20 stycznia 2019 roku. Nie jest to sprawa łatwa, ponieważ z roku na rok zaciska się węzeł uszczelniający możliwości legalnej optymalizacji podatkowej, a jak już mawiał jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych B. Franklin – na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Na tym tle warto przyjrzeć się szczególnie bliżej jednej z form opodatkowania, jaką jest karta podatkowa.

Rodzaje działalności uprawnione do korzystania z karty i wysokość podatku

Niewiele zawodów może pochwalić się swoistym przywilejem opłacania stałej wysokości podatku dochodowego niezależnie od wielkości uzyskiwanego przychodu (dochodu), tylko na podstawie deklaracji złożonej naczelnikowi urzędu skarbowego.

Jednak lekarze, w tym lekarze dentyści, mają to prawo i coraz częściej z niego korzystają, albowiem karta podatkowa ma kilka zdecydowanie niepodważalnych zalet, choć wiąże się też z pewnymi ograniczeniami.

Istotą formy opodatkowania, jaką jest karta podatkowa – uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – jest wspomniana już stała wysokość podatku opłacanego w każdym miesiącu podatkowym, niezależnie od przychodów czy kosztów działalności.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w części VIII tabeli.[1] W związku z powyższym w przypadku lekarzy dentystów, którzy z powodzeniem mogą stosować tę formę opodatkowania, wysokość podatku uzależniona jest od zadeklarowanej liczby godzin przeznaczonych w ciągu miesiąca na wykonywanie zawodu.[2] I tak, jeżeli lekarz dentysta zadeklaruje pracę:

  • do 48 godz., płaci stałą kwotę podatku w wys. 15,10 zł za każdą godzinę,
  • powyżej 48 godz. do 96 godz., zapłaci 724,80 zł + 20,20 zł za każdą godzinę ponad 48,
  • powyżej 96 godz., zapłaci 1694,40 zł.[3]


Jak wynika z powyższego, miesięczna najwyższa stawka podatkowa za pracę ponad 96 godz. odpowiada dochodowi na poziomie 12 500 zł.

Zalety korzystania z karty

Niewątpliwie zakres podmiotowy karty podatkowej nie pokrywa się z zakresem podmiotowym podatku dochodowego od osób fizycznych. Choć są to zamienne formy opodatkowania, jednak karta podatkowa nie ma – w przeciwieństwie do podatku dochodowego od osó...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rodzaje działalności uprawnione do korzystania z karty i wysokość podatku

Niewiele zawodów może pochwalić się swoistym przywilejem opłacania stałej wysokości podatku dochodowego niezależnie od wielkości uzyskiwanego przychodu (dochodu), tylko na podstawie [...]

Zalety korzystania z karty

Niewątpliwie zakres podmiotowy karty podatkowej nie pokrywa się z zakresem podmiotowym podatku dochodowego od osób fizycznych. Choć są to zamienne formy [...]

(Nie)dogodności kartowiczów

Jak już wspominano, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym dopuszcza opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym – w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub [...]

Przykłady

■ Lekarz dentysta zatrudnia jedną osobę, która pełni funkcje higienistki oraz rejestratorki medycznej – warunek ilości osób zatrudnionych w ramach karty [...]
Do góry