Stomatologia interdyscyplinarna

Zmiany w przyzębiu a proces zapłodnienia

Ewa Siudak1

1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr n. med. Anna Dudko2

2Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik: prof. nadzw. dr hab. med. Sebastian Kłosek

Prof. nadzw. dr hab. med. Sebastian Kłosek3

3Kierownik Zakładu Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: Prof. nadzw. dr hab. med. Sebastian Kłosek, Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, e-mail: sebastian.klosek@umed.lodz.pl

Organizm człowieka jest integralną całością, dlatego zmiany chorobowe w obrębie jamy ustnej oraz przyjmowane w związku z tym leki mogą wpływać na procesy związane z zapłodnieniem. Stomatolog powinien znać korelacje występujące pomiędzy stanem zdrowia jamy ustnej a procesem zapłodnienia naturalnego bądź wspomaganego. W pracy wyjaśniono zależność pomiędzy obrazem klinicznym przyzębia a procesem zapłodnienia. Przedstawiono, jakie zmiany w jamie ustnej można zaobserwować u kobiet poddanych terapii rozrodu wspomaganego. Wskazano również, jak stomatolog powinien prowadzić pacjentki starające się o potomstwo.

Niepłodność definiuje się jako niemożność zajścia w ciążę, pomimo rocznego (Time To Conception, TTC > 12 miesięcy) regularnego współżycia seksualnego z przeciętną częstotliwością trzech-czterech stosunków tygodniowo, bez stosowania jakichkolwiek środków antykoncepcji.[1] Według WHO w 2010 roku około 45 milionów par na świecie było bezpłodnych.[2] Szacuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych problem ten dotyczy 10-12 proc. par w wieku reprodukcyjnym i ma charakter pierwotny – niepłodność występuje u kobiet, które nigdy wcześniej nie zaszły w ciążę. W Polsce 1-1,5 miliona par jest bezpłodnych.[3]

Przyczyny niepłodności są złożone. Czynnik żeński warunkuje niepłodność par w 35 proc. Spowodowane jest to niewłaściwą budową oraz funkcjonowaniem żeńskich narządów rodnych, a także występowaniem schorzeń pochodzenia infekcyjnego i immunologicznego (ryc. 1).

Szkodliwe czynniki środowiskowe, zły stan zdrowia, niewłaściwy styl życia, a nawet stres oksydacyjny związany z fagocytozą, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia niepłodności (tab. 1, 2).[3,4]

Choroby przyzębia wpływają na zdrowie całego organizmu.[5,6] Biorąc pod uwagę przyczyny niepłodności żeńskiej, zapalenia w obrębie jamy ustnej mogą zaburzać proces zapłodnienia, czego każdy stomatolog powinien być świadomy.

Biomechanizm

Liczne prace naukowe z zakresu ginekologii dowodzą, że rozwijające się w organizmie zapalenia – nawet w postaci subklinicznej – zmniejszają zdolność do zapłodnienia.[7,8] U osób z problemami periodontologicznymi rezerwuar bakterii w postaci złogów...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie niepłodności a stan przyzębia

Jedną z metod leczenia niepłodności jest terapia z zastosowaniem cytrynianu klomifenu (CC), który blokuje receptory estrogenu w podwzgórzu. CC hamuje ujemne [...]

Wpływ stanu przyzębia na skuteczność IVF

Prace analizujące zależność pomiędzy zmianami w przyzębiu a skutecznością zapłodnienia IVF nie są jednoznaczne. Pavlatou we wspomnianych wcześniej badaniach zaobserwował ujemną [...]

Właściwa opieka stomatologiczna nad pacjentką planującą ciążę

Opieka nad pacjentką planującą ciążę powinna przebiegać według poniższych zasad (ryc. 3):

Podsumowanie

1. Macierzyństwo stanowi istotny aspekt życia społecznego dla wielu kobiet.

Do góry