Stomatologia zachowawcza

Problemy zdrowotne jamy ustnej – nadwrażliwość zębiny w powiązaniu z zapaleniem dziąseł

Lek. dent. Anna Haładyj

Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik: dr hab. med. Agnieszka Mielczarek

Adres do korespondencji: Lek. dent. Anna Haładyj, Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM, ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa, e-mail: haladyjanna@wp.pl

Nadwrażliwość zębiny staje się problemem powszechnym i coraz częściej spotykanym w codziennej praktyce lekarza dentysty. W zdrowym zębie zębina jest pokryta szkliwem w części koronowej i cementem w części korzeniowej. Dopiero utrata szkliwa oraz recesja dziąsła może prowadzić do odsłonięcia zębiny przyszyjkowej oraz kanalików zębinowych. Jednym z czynników etiologicznych wpływających na powstanie nadwrażliwości zębiny jest zapalenie dziąseł związane z płytką. Płytka nazębna odkładając się na brzegu dziąsła powoduje, iż rozwija się w nim stan zapalny, wpływa na demineralizację szkliwa i zębiny w miejscu zalegania, powstanie ubytku i otwarcie kanalików zębinowych, co przy obecności czynników termicznych, chemicznych, bodźców dotykowych i osmotycznych wywołuje u pacjenta dolegliwości bólowe o charakterze nadwrażliwości zębiny. Celem pracy, na podstawie wybranego piśmiennictwa, jest opisanie współczesnych poglądów na temat etiologii i powiązania nadwrażliwości zębiny z zapaleniem dziąseł wywołanym płytką nazębną oraz przedstawienie metod leczenia i zapobiegania zwiększonej wrażliwości zębiny.

Nadwrażliwość zębiny

Nadwrażliwość zębiny to nadmierna reakcja zęba na czynniki termiczne (zimno, ciepło), chemiczne (słodkie, kwaśne, słone), bodźce dotykowe (dotknięcie zęba szczoteczką, narzędziem, pokarmem) i osmotyczne. Ból może być też wywołany przez niektóre procedury stomatologiczne, np. opracowywanie zęba pod koronę, wybielanie lub leczenie periodontologiczne. Ból ten można dokładnie zlokalizować, nigdy nie występuje samoistnie oraz zanika po wyeliminowaniu czynnika wyzwalającego. Jest stanem, który wymaga dokładnej diagnostyki różnicowej ze stanami, w których występuje ból zębinowy. Należą do nich między innymi: ubytki próchnicowe, pęknięcie szkliwa/zębiny, odłamanie twardych tkanek zęba z odsłonięciem zębiny, podrażnienie miazgi w związku z leczeniem zachowawczym, odwracalne stany zapalne w miazdze, nieprawidłowe użycie różnych środków podczas przygotowania dna ubytku, uraz zgryzowy w związku ze zbyt wysokim wypełnieniem oraz przyczyny znajdujące się poza jamą ustną, tj. przyczyny psychogenne.

Nadwrażliwość występuje dość często, a różne źródła podają częstość jej występowania na poziomie od 3 do 57 proc. osób. W populacji europejskiej w grupie osób z nadwrażliwością obejmuje ona ok. 45 proc. wszystkich obecnych w jamie ustnej zębów.[1,...

Objawy i przyczyny występowania

Pacjenci cierpiący z powodu nadmiernej wrażliwości zębiny odczuwają dwa rodzaje bólu: ostry, przeszywający oraz tępy, trwający przez dłuższy czas. Ból zaczyna się nagle, trwa zwykle adekwatnie do bodźca. Miejscami najczęściej objętymi są policzkow...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zapalenie dziąseł związane z płytką w powiązaniu z nadwrażliwością zębiny

Choroby dziąseł związane z płytką dzieli się na dwie grupy: zapalenia dziąseł wywołane wyłącznie przez płytkę nazębną oraz zapalenia dziąseł związane [...]

Leczenie i zapobieganie

Współczesne strategie zapobiegania nadmiernej wrażliwości zębiny w gabinecie stomatologicznym obejmują szybkie rozpoznawanie, ograniczenie czynników ryzyka, a następnie wdrożenie właściwego i skutecznego [...]

Podsumowanie

Istnieje wiele czynników etiologicznych predysponujących do wystąpienia nadwrażliwości zębiny. Wrażliwość zębiny może występować w wyniku utraty szkliwa lub obnażenia powierzchni korzenia [...]
Do góry