Opis przypadku

Resekcja wierzchołka korzenia czy mikrochirurgia endodontyczna?

Lek. dent. Adrian Jurek

Praktyka prywatna, BEST DENT, Warszawa

Adres do korespondencji: Lek. dent. Adrian Jurek, e-mail: jurek.adrian@gmail.com

Gdy leczenie endodontyczne jest nieskuteczne lub z różnych powodów niemożliwe, zabiegi z zakresu chirurgii okołowierzchołkowej są ostatnią deską ratunku i niejednokrotnie pozwalają zachować ząb własny pacjenta. Mikrochirurgiczne podejście do leczenia zmian okołowierzchołkowych daje szereg benefitów w porównaniu z klasycznie wykonywaną resekcją wierzchołka korzenia.

Opis przypadku

Do gabinetu zgłosiła się ogólnie zdrowa 43-letnia kobieta pochodzenia azjatyckiego z okresowo nasilającymi się dolegliwościami bólowymi i nawracającą przetoką w rzucie korzeni zębów 24 i 25. Wszystkie zęby, oprócz ostatnich trzonowców, były pokryte koronami pełnoceramicznymi. Ząb 25 wykazywał ruchomość II stopnia wg Entina. Na wykonanym pantomogramie stwierdzono liczne zmiany okołowierzchołkowe. Pacjentka zgłosiła, że leczenie było przeprowadzone kilka lat wczesniej w Wietnamie. W celu poszerzenia diagnostyki wykonano badanie tomografii komputerowej, która wykazała liczne zmiany okołowierzchołkowe, nieprawidłowe pierwotne leczenie kanałowe (niedopełnione i pominięte kanały) oraz zatrzymane zęby mądrości.

W pierwszym etapie leczenia zaplanowano rewizję leczenia kanałowego przez korony protetyczne. W powiększeniu mikroskopowym i w izolacji za pomocą koferdamu usunięto niehomogenne wypełnienie kanału zęba 25 oraz fragment odseparowanego narzędzia end...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Mikrochirurgia endodontyczna jest już uznaną opcją leczenia zmian okołowierzchołkowych w przypadkach niepowodzenia lub braku możliwości prawidłowego leczenia kanałowego, np. z przyczyn [...]

Do góry