Aktualności naukowe

Dentysto, nie śpiesz się!

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Pośpiech nie jest dobrym doradcą, szczególnie jeśli dotyczy pracy klinicysty. Jedno z pierwszych badań naukowych dotyczących wpływu presji czasu na poprawność interpretacji diagnostyki radiologicznej przez lekarzy dentystów zostało opublikowane w „Journal of Dentistry”. Na wstępie skonstatowano, że praca stomatologa wiąże się z podwyższonym poziomem stresu i zwiększonym ryzykiem wypalenia zawodowego. Odsetek specjalistów potwierdzających wypalenie zawodowe różni się w zależności od źródła raportującego wyniki, jednak aż 26 proc. dentystów prezentuje objawy emocjonalnego wyczerpania, a nawet depersonalizacji. Według naukowców stres rozpoczyna się już podczas studiów i utrzymuje się – bądź rośnie – w trakcie pracy zawodowej. Sami dentyści uważają czas za ważny czynnik wpływający na ich decyzje kliniczne. Dodatkowym aspektem jest wzrost reklamacji usług klinicznych, wśród których według brytyjskich naukowców niewłaściwa interpretacja testów diagnostycznych przez dentystę stanowi 37 proc. skarg pacjentów.

Do góry