Aktualności naukowe

Paleo-stomatologia w natarciu

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Jak podaje czasopismo „Nature” w artykule z 10 kwietnia 2019 roku zatytułowanym „A new species of Homo from the Late Pleistocene of the Philippines”, naukowcy z zespołu Florenta Detroit poddali naukowej analizie szczątki kostne i zęby znalezione w jaskini Callao na Filipinach. Choć tusz w czasopiśmie nie zdążył jeszcze wyschnąć, to informacje na temat powalającego odkrycia filipińskich naukowców zdążyły obiec takie media jak CNN, czasopisma takie jak „National Geographic” i wszelkiego rodzaju portale internetowe. Nic w tym dziwnego, ponieważ dokonana analiza naukowa poszerza znacząco wiedzę na temat ewolucji. Szczątki w postaci siedmiu zębów, dwóch kości dłoni i trzech kości stopy oraz kości udowej przynależących do dwóch dorosłych i dziecka datuje się bowiem na 67 tys. lat i uznaje za pochodzące od gatunku spokrewnionego z Homo sapiens.

Do góry