Aktualności naukowe

Stężenie witaminy D a wczesne ubytki próchnicowe u dzieci

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Południowo-wschodnia Alaska. Jedna trzecia ludności, głównie Eskimosi z plemienia Jupik, nie ma dostępu do wody ze źródeł wodociągowych, a pozostała część populacji nie posiada dostępu do wody fluorowanej. Niskie stężenia witaminy D we krwi ludności są powodem wielu obaw wśród mieszkańców strefy okołobiegunowej. R. Singleton i jego zespół postanawiają przeprowadzić analizę krwi 57 kobiet i ich dzieci pod kątem stężenia witaminy D, starając się znaleźć korelację tego wskaźnika we krwi matek ze stanem zdrowia jamy ustnej ich dzieci.

W artykule opublikowanym przez „Journal of Dental Research” naukowcy przedstawiają ocenę zależności pomiędzy pomiarami stężenia witaminy D u kobiet w ciąży i w krwi pępowinowej noworodków, w odniesieniu do wystąpienia próchnicy wieku wczesnodzieci...

Do góry