Aktualności naukowe

Bruksizm, nowa etiopatogeneza?

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Przypadłość potocznie określana przez pacjentów jako zgrzytanie zębami to coraz częściej diagnozowany problem zdrowotny. Mimo że to schorzenie ma podłoże wieloczynnikowe, w ostatnich latach naukowcy biorą pod uwagę zmianę jego etiologii z powiązanej z obwodowym układem nerwowym na powiązaną z ośrodkowym układem nerwowym, zatem jako współodpowiedzialne za możliwość rozwoju bruksizmu powinno być rozważane wiele czynników.

W związku z tym w ostatnich latach medyczne środowisko naukowe bada zależności istniejące pomiędzy zdrowiem psychicznym a bruksizmem, jako że stres jest jednym z potwierdzonych czynników ryzyka nasilenia objawów choroby. Wychodząc z założenia, że ...

Do góry