Chirurgia estetyczna

Zastosowanie komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej w kompleksowym leczeniu osteoartritis (OA)

Dr n. med. Rafał Pokrowiecki

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawski Uniwersytet Medyczny

podoktorski staż naukowo-badawczy. Narodowy Instytut Leków, Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii, Warszawa

Prywatna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna, Warszawa

Chirurgia Maxillo Facciale, Ospedale San Filipo Neri, Rzym

Adres do korespondencji: Dr n. med. Rafał Pokrowiecki, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, tel. 22 502 17 97

Choroba zwyrodnieniowa stawów skroniowo-żuchwowych jest ciężkim schorzeniem wymagającym wielospecjalistycznej diagnostyki i leczenia. W niniejszym artykule zostanie przedstawiony obiecujący protokół wspomagającego leczenia artrozy stawów z wykorzystaniem własnopochodnych komórek macierzystych wyizolowanych nieenzymatyczną metodą z tkanki tłuszczowej.

Choroba zwyrodnieniowa stawów skroniowo-żuchwowych (OA – osteoartritis) jest jednym z najtrudniej leczonych schorzeń okolicy głowy i szyi. Wynika to z faktu skomplikowanej i nie do końca poznanej etiologii rozwoju OA tej okolicy, a także anatomii oraz fizjologii samego stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ), która znacznie odróżnia go od pozostałych stawów ludzkiego organizmu. U wielu pacjentów OA współwystępuje z innymi zaburzeniami czynnościowymi dotyczącymi tkanek miękkich SSŻ, wadami twarzowo-zgryzowymi, parafunkcjami lub brakami zębowymi.

W znaczącej ilości przypadków proces chorobowy jest wieloletni, a w momencie pojawienia się objawów klinicznych OA (ból, trzaski, trzeszczenie) u pacjenta występuje kilka schorzeń SSŻ. Z tego powodu leczenie polegające na eliminacji czynnika sprawczego degeneracji stawu jest skomplikowane i zazwyczaj wielospecjalistyczne. Długoletni proces destrukcji tkanek SSŻ na tle OA prowadzi do zaburzeń czynnościowych. Również na odwrót – nieleczone wady zgryzu, braki zębowe i parafunkcje mogą wtórnie prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego oraz choroby zwyrodnieniowej krążka, powierzchni stawowej głowy żuchwy i dołu stawowego.

Dolegliwości bólowe, ograniczony zakres ruchu, przeskakiwanie i trzaski to najczęstsze objawy choroby SSŻ. Zaburzenia te są często tak bolesne podczas podstawowych czynności (jedzenie i mówienie), że jakość życia pacjentów jest znacznie ograniczon...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dotychczasowe koncepcje leczenia artrozy stawów skroniowo-żuchwowych

Jako że obecnie nie istnieją dostępne metody na zatrzymanie OA, leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów skroniowo-żuchwowych dzieli się na zachowawcze i chirurgiczne. [...]

Dostawowe iniekcje koncentratem komórek macierzystych z tłuszczu

Iniekcje dostawowe to nowa metoda opracowana i opisana przez Carboni i wsp. (2019).[12]

Podsumowanie

Separacja i iniekcje dostawowe z wykorzystaniem komórek macierzystych to metoda bezpieczna i może stanowić realną szansę w leczeniu zaburzeń czynnościowych oraz [...]
Do góry