Zarządzanie praktyką

Pytania rekrutacyjne – jak trafić w punkt?

Mariusz Oboda

Aleksandra Brońska-Jankowska

OBODA Group

Adres do korespondencji: Aleksandra Brońska-Jankowska, e-mail: aleksandrabronska@oboda.pl, tel. 666 036 115

W artykule autorzy odnieśli się do wywiadu rekrutacyjnego i związanego z tym procesem modelu zadawania pytań (STAR), który bazuje na uszczegółowieniu wypowiedzi kandydata. Przedstawiono także przykładowe pytania kompetencyjne, które warto zadać podczas rozmowy rekrutacyjnej kandydatkom na stanowiska rejestratorki, asystentki oraz higienistki.

W poprzednim artykule poruszyliśmy temat profesjonalnej rekrutacji. Przedstawiliśmy wskazówki, których wdrożenie pozwoli uniknąć podstawowych błędów w procesie doboru pracownika. Jak pokazują badania – nietrafiona decyzja rekrutacyjna jest dla pracodawcy bardzo kosztowna.

Załóżmy więc, że udało się przeprowadzić wstępny etap rekrutacji i czekasz na rozmowę z pierwszym kandydatem. Po lekturze poprzedniego artykułu wiesz już, że powinieneś być do niej dobrze przygotowany, w żadnym razie nie iść na żywioł, zwłaszcza jeżeli nie przeprowadzasz takich rozmów codziennie. W tym artykule zaproponujemy kilka pytań, które możesz zadać osobom aplikującym na stanowiska: rejestratorki, asystentki oraz higienistki. Przedstawimy także podstawowy model zadawania pytań, który pozwala uszczegółowić wypowiedź rozmówcy i uzyskać konkretne informacje dotyczące zachowania danej osoby.

Pisząc o rekrutacji asystentek, rejestratorek oraz higienistek zdecydowaliśmy się na użycie formy żeńskiej, ponieważ wciąż są to zawody silnie sfeminizowane. Mamy jednak świadomość, że sytuacja się zmienia i – zwłaszcza w przypadku prowadzenia gabinetów higieny – pojawia się coraz więcej mężczyzn zajmujących się profesjonalnie tą dziedziną.

Sztuka uszczegóławiania

Podczas rozmowy rekrutacyjnej naszym celem jest uzyskanie jak największej ilości konkretnych informacji. Często jednak okazuje się, że po godzinnej rozmowie dysponujesz samymi ogólnikami. Kandydat mówi o tym, że jest otwarty, dobrze czuje się w pr...

Jednym z narzędzi pozwalających uzyskać maksymalną ilość użytecznych informacji jest zadawanie pytań zgodnie z modelem STAR. Jest on szczególnie przydatny, gdy chcemy się dowiedzieć, jak nasz rozmówca radził sobie z trudnymi sytuacjami bądź realiz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Situation Task Action Result

Sytuacja (Situation) – zapytaj o konkretną sytuację zawodową z przeszłości kandydata. Powinna być to sytuacja/umiejętność/problem, które są istotne i występują w [...]

Użyteczne pytania

Wiesz już, w jakim modelu zadawać pytania i na co zwrócić uwagę. Pora więc przejść do konkretów, a więc do przykładowych [...]

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że to krótkie wprowadzenie w arkana rekrutacji pokaże z jednej strony podstawy profesjonalnie przeprowadzonego procesu, z drugiej uświadomi wielu [...]

Do góry