Sonda

Medycyna estetyczna – gdzie kończą się kompetencje lekarza dentysty?

Irina Nowochatko-Kowalczyk

Kwestia uprawnień do realizowania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej przez stomatologów jest na tyle nieuregulowana, że pozwala na różne interpretacje kompetencji lekarzy dentystów. Brakuje wyraźnych przepisów, które unormowałyby ten temat.

Katarzyna Przyborowska, radca prawny, kancelaria Lege Artis

Z punktu widzenia prawa sprawa wygląda jasno. Lekarz dentysta, który chce wykonywać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, może je przeprowadzać w obrębie twarzoczaszki, jednak powinien wcześniej przejść odpowiednie szkolenie i potwierdzić je certyfikatem. Taki wymóg jest uzasadniony, ponieważ lekarze dentyści są w toku studiów kształceni w zupełnie innym obszarze medycyny w porównaniu z lekarzami medycyny. Nie mają m.in. odpowiedniej wiedzy i doświadczenia operacyjnego, tak jak jest to w przypadku chirurgów. Jeżeli więc dentysta podejmuje się wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, nie mając takiego uprawnienia, a operacja się nie uda, wówczas może zostać pociągnięty nawet do odpowiedzialności karnej. W zależności od przypadku, mógłby również ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, co już należy do kompetencji okręgowej izby lekarskiej.

Dr n. med. Ewa Kaniowska, wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Uważam, że stomatolodzy mogą wykonywać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, ale wyłącznie w obrębie twarzoczaszki. Przypomnę jednak, że nie ma czegoś takiego jak specjalizacja z medycyny estetycznej. Dlatego również każdy pacjent powinien mieć ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dr n. med. Marcin Ambroziak, właściciel Kliniki Dermatologii i Medycyny Estetycznej Ambroziak

To pytanie nie pojawiłoby się, gdyby istniały odrębne przepisy wskazujące wyraźnie, jakie zabiegi lekarze poszczególnych specjalizacji mogą wykonywać, a jakich absolutnie [...]

Lek. dent. Tomasz Łukasik, Dentim Clinic w Katowicach

Największym problemem jest obecnie brak konkretnych regulacji i wytyczenia granic, kto i jakie zabiegi może wykonywać. Prowadzi to do niepewności co [...]

Lek. dent. Andrzej Cisło, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Najważniejsze jest uświadomienie sobie kwestii prawnej. Według interpretacji Ministerstwa Zdrowia, zabiegi medycyny estetycznej są świadczeniem zdrowotnym, gdyż służą poprawie zdrowia. Tak [...]
Do góry