Chirurgia stomatologiczna

Torbiel wargi dolnej z wynaczynienia śluzu – opis przypadku

Dr n. med. Aleksandra Jaroń1

Dr n. med. Olga Preuss1

Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk1

Dr hab. med. Grzegorz Trybek2

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

2Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Olga Preuss, Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM, ul. Powstańców Wielkopolskich 72/18, 70-111 Szczecin, e-mail: olga.preuss@gmail.com, tel. 91 466 17 36

Mucocoele (torbiel z wynaczynienia śluzu) jest zmianą zwykle powstającą w odpowiedzi na uraz mechaniczny. Nie wykazuje predylekcji płciowej, a najczęściej występuje w 3. dekadzie życia. Objawia się jako niebolesne wygórowanie, najczęściej występujące w obrębie wargi dolnej. Metodą z wyboru jest chirurgiczne wyłuszczenie zmiany z następczym badaniem histopatologicznym.

Torbiel z wynaczynienia śluzu (MEC – Mucous extravasation cyst) jest pseudotorbielą powstającą w odpowiedzi na uraz mechaniczny. Zwykle przyczyną jest uraz zgryzowy, który prowadzi do uszkodzenia drobnych gruczołów ślinowych lub ich przewodów wyprowadzających. Wynaczyniająca się treść gromadzona jest w pseudotorebce w formie tzw. jeziorka śluzowego. Zmiana typu mucocoele nie wykazuje predylekcji płciowej. Najczęściej występuje między 30. a 40. r.ż. oraz u młodzieży, jednak może być wykrywana w każdym wieku.[1,2]

MEC często mylona jest ze śluzową torbielą zastoinową (MRC – Mucous retention cyst), która jest torbielą prawdziwą. W przypadku MRC, odmiennie do torbieli z wynaczynienia śluzu, konieczne jest całkowite usunięcie torebki, gdyż jej pozostawienie mo...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

17-letni pacjent zgłosił się do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie. W badaniu stwierdzono niebolesne zaczerwienione wygórowanie w obrębie błony śluzowej [...]

Podsumowanie

Charakterystyczny obraz kliniczny pozwala na wstępne rozpoznanie mucocoele. Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne wyłuszczenie torbieli. Usunięcie zmiany pozwala wyeliminować ryzyko wystąpienia [...]
Do góry