Opis przypadku

Endoprotetyka adhezyjna – terapia minimalnie inwazyjna

Lek. dent. Maciej Wiatrek

Stomatologia Nanodent

Adres do korespondencji: Lek. dent. Maciej Wiatrek, Stomatologia Nanodent, Kielce, ul. Barwinek 28, 25-150 Kielce, e-mail: m.wiatrek89@gmail.com

Nieodwracalne zapalenie, martwica miazgi i zapalenie tkanek okołowierzchołkowych wciąż często występują wśród polskiej młodzieży jako powikłania próchnicy głębokiej. Stany te mogą objawiać się bólem o różnym nasileniu, od niewielkiego do ostrego. Predysponują również do wywołania chorób ogólnoustrojowych. W odpowiedzi na te stany lekarze dentyści wykonują leczenie endodontyczne z użyciei zapalenie tkanek okołowierzchołkowych wciąż często występują wśród polskiej młodzieży jako powikłania próchnicy głębokiej. Stany te mogą objawiać się bólem o różnym nasileniu, od niewielkiego do ostrego. Predysponują również do wywołania chorób ogólnoustrojowych. W odpowiedzi na te stany lekarze dentyści wykonują leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu zabiegowego. Drugą, równie ważną, częścią kompleksowego podejścia jest odpowiednia rekonstrukcja utraconych tkanek zęba.

Poniższy opis przypadku przedstawia podejście minimalnie inwazyjne w leczeniu kanałowym oraz w pośredniej rekonstrukcji adhezyjnej zęba zastosowane u 17-letniej pacjentki.

Pacjentka w wieku 17 lat została skierowana do gabinetu stomatologicznego Nanodent w celu przeprowadzenia leczenia endodontycznego zęba 17 i rekonstrukcji utraconych tkanek zęba. W wywiadzie ogólnomedycznym brak alergii oraz chorób przewlekłych potwierdzony również przez matkę. Wywiad stomatologiczny wykazał, że pacjentka kilka dni wcześniej zaczęła odczuwać silne dolegliwości bólowe w okolicy prawych zębów trzonowych szczęki.

Wraz z mamą udała się do lokalnego gabinetu stomatologicznego, gdzie otrzymała doraźną pomoc w postaci aplikacji środka dewitalizującego do komory zęba 17 oraz zalecenie kontynuacji leczenia w gabinecie endodoncji mikroskopowej.

Leczenie endodontyczne z rekonstrukcją overlay

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

LECZENIE ENDODONTYCZNE Z REKONSTRUKCJĄ OVERLAY

W dniu pierwszej wizyty pacjentka nadal odczuwała dolegliwości bólowe. W badaniu wewnątrzustnym – ząb 17 z wypełnieniem klasy II OD oraz [...]

I ETAP LECZENIA

Po podaniu znieczulenia nasiękowego preparatem z 4-proc. artykainą i adrenaliną założono koferdam i przystąpiono do preparacji zęba pod overlay z zachowaniem [...]

II ETAP LECZENIA

Podczas kolejnej wizyty pacjentkę znieczulono nasiękowo 4-proc. artykainą z adrenaliną oraz założono koferdam (ryc. 10). Przygotowaną powierzchnię zęba poddano abrazji powietrznej [...]

PODSUMOWANIE

W przedstawionym przypadku klinicznym zastosowano podejście minimalnie inwazyjne, zarówno jeśli chodzi o leczenie endodontyczne, jak i adhezyjną rekonstrukcję endoprotetyczną. Preparacja systemu [...]

Do góry