Opis przypadku

Hero dentistry, czyli sztuka kompromisu

Lek. dent. Adrian Jurek

Praktyka prywatna, BEST DENT Warszawa

Adres do korespondencji: Lek. dent. Adrian Jurek, Praktyka prywatna, BEST DENT Warszawa, e-mail: jurek.adrian@gmail.com

Bywa w praktyce, że próbując leczyć trudne przypadki kliniczne, podejmujemy kroki obarczone ryzykiem niepowodzenia. Warunkiem niezbędnym, by poradzić sobie w takiej sytuacji, jest komunikacja z pacjentem, rzetelne wyjaśnienie problemu i możliwych powikłań, a także innych możliwości leczenia.

Skomplikowana rewizja endodontyczna i odbudowa protetyczna


Do gabinetu zgłosił się 41-letni pacjent z Indii zaniepokojony okresowo pojawiającymi się dolegliwościami bólowymi i nawracającą przetoką ropną w okolicy zęba 36, leczonego około 10 lat wcześniej w Indiach. Klinicznie odnotowano obecność przetoki w fazie remisji w rzucie korzeni tego zęba, zaopatrzonego koroną porcelanową na metalu. Ruchomość fizjologiczna, sondowanie PD w granicach 4 mm, oprócz dystalnej części, gdzie kieszeń była głębsza, 5-6 mm, a badanie indukowało krwawienie. Było to związane z przekonturowaną, nawisającą koroną, co sprzyjało retencji resztek pokarmowych i utrudniało higienę. Wykonane zdjęcie celowane wykazało rozrzedzenie struktury kostnej w okolicy korzeni zęba, wypełnienie kanałów za pomocą srebrnych ćwieków oraz nawisającą dystalnie koronę protetyczną

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Skomplikowana rewizja endodontyczna i odbudowa protetyczna

Do gabinetu zgłosił się 41-letni pacjent z Indii zaniepokojony okresowo pojawiającymi się dolegliwościami bólowymi i nawracającą przetoką ropną w okolicy zęba [...]

Podsumowanie

Wygojenie przetoki (już między poszczególnymi wizytami) i brak dolegliwości bólowych po dwóch miesiącach sugerują sukces kliniczny leczenia, jednak ze względu na [...]

Do góry